18.04.2024

Cenníky - Donovaly

Cenník platný od 8.1.2024 do 10.3.2024 - na pokladni
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 39 €  34 €  29 € 
2 dni 78 €  68 €  58 € 
3 dni 114 €  99 €  85 € 
4 dni 148 €  128 €  109 € 
4 hodiny 36 €  31 €  27 € 
5 dní 179 €  156 €  134 € 
6 dní 209 €  185 €  159 € 
8 hodinový výberový (8 hodín zo sezóny) 1) 80 €  70 €  60 € 
1x lanovka TELEMIX Nová hoľa 12 €  12 €  12 € 
1x lanovka Buly Expres Záhradište 10 €  10 €  10 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním 349 €  329 €  299 € 
večerný 27 €  25 €  23 € 
Cenník platný od 8.1.2024 do 10.3.2024 - e-shop
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 35 €  30 €  26 € 
2 dni 69 €  59 €  51 € 
3 dni 102 €  87 €  75 € 
4 dni 132 €  113 €  99 € 
4 hodiny 32 €  27 €  24 € 
5 dní 160 €  137 €  120 € 
6 dní 185 €  159 €  139 € 
8 hodinový výberový (8 hodín zo sezóny) 1) 72 €  64 €  56 € 
sezónny neprenosný s večerným lyžovaním 349 €  329 €  299 € 
večerný 26 €  24 €  21 € 
seniori,juniori
tarifu môžu využiť osoby:
- od 13 do 17,99 rokov;
- seniori vo veku od 60 rokov;
- držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC, ITIC (len na 4-hodinový a 1-dňový skipas);
- ZŤP: potrebné preukázať sa preukazom ZŤP.
deti
tarifu môžu využiť len deti vo veku od 6 do 12,99 roku
1)
8-hodinový výberový lístok platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.
ZĽAVY:
 • Bezplatné cestovné pre deti do 5,99 rokov,, na všetky lyžiarske lístky. Pri kúpe je potrebné preukázať sa hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa a je overený úradnou pečiatkou (pas, zdravotný preukaz)
 • Pri kúpe skipasov v detskej tarife alebo v tarife junior je potrebné preukázať bez vyzvania vek kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.
 • Zľava 10 % pre držiteľov kariet Sphere, Ego a kreditných kariet DinersClub. Zľavu je možné uplatniť na všetky skipasy s výnimkou sezónnych a skipasu 10 dní zo sezóny a to len pre majiteľa karty, nie na celý nákup!
 • Skupinová zľava: Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka, podpis.
  Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).
 • Ostatné zľavy sú možné po dohovore s vedúcim strediska

 • Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.
 • Zľavnený skipas vydaný na základe kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC je platný len spolu s týmito kartami. Pri vyzvaní kontrolnými pracovníkmi sa držiteľ preukáže touto kartou.
 • V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie!
 • Zľavy sa NEKUMULUJÚ!

POKYNY K CENNÍKU A UPOZORNENIA:
 • Všetky skipasy s výnimkou 8-hodinového skipasu sú NEPRENOSNÉ!
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska alebo cez webshop na webovej stránke . Lístky obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
 • Na večernú prevádzku platia večerné, 4- a 8-hodinové (ďalej len "hodinové"), 3 a 6-dňové skipasy zakúpené s kartou hosťa PARK SNOW Card a celosezónne skipasy.
 • Všetky "hodinové" skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja) a ich platnosť končí po uplynutí doby, na ktorú boli vystavené alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň (okrem 8-hodinového).
 • 8-hodinový výberový lístok je platný odo dňa kúpy až do konca lyžiarskej sezóny. Prechodom cez turniket je odpočítaná 1 hodina, počas ktorej je možné uskutočniť neobmedzený počet jázd. Po uplynutí 1 hodiny od prvého použitia v daný deň a ďalším prechodom cez turniket sa odpočíta ďalšia hodina až do úplného vyčerpania 8 hodín vystavených na 1 čipovej karte.
 • Večerný lístok platí na lyžovanie na osvetlených zjazdovkách na Záhradišti v čase 16:00 - 21:00.
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.
 • Klienti pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých "hodinových" lyžiarskych lístkoch neposkytuje.
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne. Skipasy sú platné počas dennej prevádzky už od 15:00 dňa pred dňom platnosti skipasu (napr. lístok kúpený v piatok na sobotu je platný už v piatok od 15:00). Platnosť viacdenných skipasov je vždy po sebe nasledujúce dni.
 • Všetky skipasy sú vydávané výlučne na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v automatoch alebo počas otváracích hodín v pokladniach strediska, na infocentre, v Kolibe GORAL, v lyžiarskych školách PATTY SKI, DAMI SPORT a SKI-TI, v Bistre Záhradište a v Chate pod Magurou. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.
 • Čipovú kartu - skipas - noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie!) Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
 • POZOR od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ!
  Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (na zjazdovkách na Záhradišti s večerným lyžovaním je vstup povolený do 21:15)
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkovej doby.