16.06.2024

Cenníky - Jasenská dolina

Cenník platný od 27.4.2024 do 30.9.2024
Druh lístka dospelí deti
1 jazda 2,00 €  1,50 € 
spiatočná jazda 3,00 €  2,00 € 
4 hodiny Bike Park 13,00 € 
6 hodín Bike Park 15,00 € 
Dieťa mladšie ako 15 rokov je povinné nosiť ochrannú lyžiarsku prilbu.

Zľavy :
1. Deti do 4 rokov ZADARMO – pre uplatnenie zľavy je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.

2. 20 % pre držiteľov karty "Rodinný pas Jasenská dolina". Zľava platí na všetky typy lístkov okrem jednotlivých jázd, registrácia možná v Infocentre – zľava platí len pre stredisko Kašová

3. 20 % pre držiteľov preukazov EURO 26, ITIC, ISIC – zľava platí na všetky typy lístkov (okrem jednotlivých jázd) po predložení platného preukazu.

4. V prípade vyzvania obsluhou dopravných zariadení je návštevník povinný preukázať sa platným lístkom. Pokiaľ obsluha zistí, že návštevník jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku na vrátenie cestovného. Táto povinnosť platí aj pre držiteľov sezónnych lístkov.

5. Prevádzkovateľ môže poskytnúť aj iné typy zliav po vzájomnej dohode.

UPOZORNENIE

* Všetky druhy lístkov sú neprenosné! V prípade porušenia tohto usmernenia je prevádzkovateľ oprávnený lístok odobrať bez nároku vrátenia peňazí !
* Lístok je platný len v deň zakúpenia (neplatí pre viacdňové skipasy).