18.05.2024

Cenníky - Oravský Podzámok

Cenník platný od 26.12.2023 do 27.2.2024
Druh lístka dospelí juniori deti a seniori
1 jazda 5 €  5 €  5 € 
10 jázd 1) 22 €  22 €  22 € 
2 hodiny 19 €  18 €  17 € 
4 hodiny 23 €  19 €  18 € 
1-denný rodinný 2+1 2) 66 € 
1-denný rodinný 2+2 3) 75 € 
1-denný rodinný 2+3 4) 83 € 
1 deň 30 €  24 €  20 € 
2 dni 53 €  43 €  40 € 
3 dni 72 €  64 €  52 € 
4 dni 89 €  78 €  65 € 
5 dní 111 €  96 €  83 € 
6 dní 131 €  112 €  93 € 
7 dní 149 €  131 €  111 € 
juniori
Deti od 13 do 18 rokov (nutné preukázať sa preukazom poistenca alebo dokladom totožnosti), držitelia ZŤP-S.
deti a seniori
Deti od 6 do 12 rokov, osoby od 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP.
1)
platí počas celej sezóny
2)
rodičia a dieťa do 12 rokov
3)
rodičia a 2 deti do 12 rokov
4)
rodičia a 3 deti do 12 rokov
Deti do 5 rokov majú nárok na bezplatné prepravné.

Vysvetlivky
 • Rodinné lístky: pri kúpe je nutné sa preukázať OP manželov a kartičkou poistenca u detí. NUTNÁ ZHODA priezviska resp. bydliska u všetkých. Deti nesmú byť staršie ako 12 rokov.
 • Držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 majú nárok na zakúpenie JUNIOR passu, pri celodenných a viacdňových skipassoch.
 • Zľavy pre organizované skupiny: 10% z ceny celodenného skipassu , minimálny počet 20 osôb. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy. Pri kúpe skipassov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s pečiatkou organizácie.
 • Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou LDZ sa preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz a deti preukazom poistenca). Ak obsluha LDZ zistí, že klient jazdí na skipas, na ktorý nemá podľa platných podmienok (viz. cenník) právo, bude mu skipas odobratý bez nároku vrátenia peňazí.
 • V prípade straty SKIPASU – neposkytujeme žiadnu náhradu.
 • Vratná záloha za čipovú kartu nebude zákazníkovi vrátená v prípade, že odovzdá poškodenú a nefunkčnú kartu.
 • Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena.
 • Na požiadanie pracovníka obsluhy lanovej dráhy, alebo pracovníka Horskej záchrannej služby je každý lyžiar povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti.
 • Pri strate, zabudnutí alebo poškodení skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Taktiež sa neposkytuje náhrada pri nepriaznivom počasí a pri výpadku elektrickej energie do 1 hodiny nespôsobenom lyžiarskym strediskom.
 • Vyvarujte sa umiestneniu čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu.
 • Všetky skipasy sú neprenosné.
 • Skipark si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.
 • Časové skipasy 2 hodiny a 4 hodiny platia od času prvej aktivácie na turnikete.
 • Návštevníci SKI PARK-u sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov.
 • Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, chorobe, výpadku elektrickej energie alebo pri akomkoľvek prerušení prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami , ktorým prevádzkovateľ nemohol zabrániť ani po prijatí všetkých možných opatrení.