20.06.2024

Cenníky - Banská Štiavnica

Cenník platný od 4.5.2024 do 29.9.2024 - na pokladni
Druh lístka dospelí deti
spiatočný 10 €  7 € 
jednosmerný 8 €  6 € 
cyklisti - jedna jazda 8 € 
cyklisti - 3 jazdy 20 € 
cyklisti - 10 jázd 35 € 
2+1 jednosmerný 1) 20 € 
2+2 jednosmerný 1) 23 € 
2+1 obojsmerný 1) 24 € 
2+2 obojsmerný 1) 30 € 
Cenník platný od 4.5.2024 do 29.9.2024 - regionálna zľava
Druh lístka dospelí deti
spiatočný 8 €  6 € 
jednosmerný 7 €  5 € 
cyklisti - jedna jazda 7 € 
cyklisti - 3 jazdy 18 € 
cyklisti - 10 jázd 29 € 
2+1 jednosmerný 1) 20 € 
2+2 jednosmerný 1) 23 € 
2+1 obojsmerný 1) 24 € 
2+2 obojsmerný 1) 30 € 
deti
deti vo veku od 6 do 15 rokov
1)
rodinné lístky
VYSVETLIVKY:

Deti do 5 rokov vrátane, bezplatne len v sprievode dospelej osoby so zakúpeným lístkom.

Platba v hotovosti / kartou u obsluhy v prevádzke požičovni športových potrieb.
Všetky druhy lístkov platia v stredisku Salamandra Resort.

UPOZORNENIE!

Pri preberaní lístkov si, prosím, prekontrolujte cenu a platnosť, prípadné nezrovnalosti a rozdiely zistené mimo pokladne nemôžeme akceptovať.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu a druh cestovného lístka minimálne 48 hodín vopred!

PREPRAVNÉ PODMIENKY:

V prípade straty cestovného lístku sa náhrada cestovného neposkytuje. Zakúpený lístok je platný len v dni predaja.

Cestujúci je povinný dodržať podmienky prepravného poriadku, cenníka a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.

Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom.