19.04.2024

Cenníky - Štrbské Pleso

Cenník platný od 19.3.2024 do 21.4.2024 - GOPASS 0-1 dní vopred
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň skipas + Fastpass 59 €  48 €  42 € 
1 deň: flexi cena od 24 €  20 €  17 € 
1 jazda dole 13 €  11 €  10 € 
1 jazda hore 15 €  12 €  11 € 
skipas po 12:30 25 €  20 €  18 € 
spiatočná jazda 18 €  15 €  13 € 
Cenník platný od 19.3.2024 do 21.4.2024 - GOPASS 2 a viac dní vopred
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň skipas + Fastpass 59 €  48 €  42 € 
1 deň: flexi cena od 24 €  20 €  17 € 
1 jazda dole 13 €  11 €  10 € 
1 jazda hore 15 €  12 €  11 € 
skipas po 12:30 25 €  20 €  18 € 
spiatočná jazda 16 €  13 €  12 € 
Cenník platný od 19.3.2024 do 21.4.2024 - pokladňa, AOM GOPASS POINT (neregistrovaní v GOPASS)
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň 47 €  38 €  33 € 
1 deň skipas + Fastpass 79 €  70 €  65 € 
1 jazda dole 14 €  12 €  10 € 
Fastpass 30 €  30 €  30 € 
1 jazda hore 18 €  15 €  13 € 
skipass po 13:00 29 €  24 €  21 € 
spiatočná jazda 20 €  16 €  14 € 
Cenník platný od 19.3.2024 do 21.4.2024 - AOM GOPASS POINT (registrovaní v GOPASS)
Druh lístka dospelí seniori,
juniori
deti
1 deň skipas + Fastpass 59 €  48 €  42 € 
1 deň: flexi cena od 39 €  32 €  28 € 
1 jazda dole 13 €  11 €  10 € 
1 jazda hore 15 €  12 €  11 € 
skipas po 12:30 25 €  20 €  18 € 
spiatočná jazda 18 €  15 €  13 € 
seniori,juniori
Osoby vo veku staršie ako 60 a viac rokov veku alebo držitelia preukazu ZŤP / ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
Osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 18 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
deti
Deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 12 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.

V stredisku bola zavedená tzv. flexi cena skipasov, ktorá závisí od predpokladanej návštevnosti strediska, dátumu rezervácie, počasia a podobne. Pozrieť aktuálne ceny skipasov.


Bezplatné cestovné: deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.


Všeobecné obchodné podmienky zima 2023/24
Všeobecné obchodné podmienky programu Gopass

Záujemca o prepravu za ktorúkoľvek zľavnenú cenu musí svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou.

Všetky druhy lístkov sú personalizované a neprenosné. Neoprávnene používaný lístok bude zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho. Zmena cien vyhradená. V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách.

Cena Lístka nezahŕňa zásah Horskej záchrannej služby v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu zákazníka počas využívania služieb poskytovaných spoločnosťou TMR. Zákazník má možnosť uzatvoriť poistenie na zásah Horskej záchrannej služby v Infocentrách nachádzajúcich sa v jednotlivých strediskách prevádzkovaných spoločnosťou TMR.

Lístky zakúpené offline v stredisku Štrbské Pleso (v pokladniach alebo infocentre) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS – www.gopass.sk) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka. Lístky zakúpené prostredníctvom automatizovaných obchodných miest (GOPASS Point) v jednotlivých strediskách prevádzkovaných spoločnosťou TMR sú platné výlučne v deň ich zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka výlučne v deň ich zakúpenia.

LÍSTOK VYDANÝ NA ZÁKLADE KARIET EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC JE PLATNÝ LEN SPOLU S TÝMITO KARTAMI. PRI KONTROLE PRACOVNÍKMI TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. SA DRŽITEĽ PREUKÁŽE TOUTO KARTOU, V OPAČNOM PRÍPADE SÚ KONTROLUJÚCI OPRÁVNENÍ LÍSTOK ZADRŽAŤ BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE.

Akceptujeme platbu nasledovnými platobnými kartami: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC.

V prípade požiadavky o prepravu zdravotne postihnutej osoby pohybujúcej sa na invalidnom vozíku, je táto osoba alebo dospelá osoba vykonávajúca sprievod takejto osobe povinná už pri kúpe Lístka oznámiť zamestnancovi prevádzkovateľa svoju požiadavku na prepravu horským dopravným zariadením a požiadať o pomoc pri preprave tejto osoby s invalidným vozíkom horským dopravným zariadením.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod.