23.05.2024

Lanovky - Dedinky - Geravy

Vysvetlivky:
premáva, nepremáva, premáva na objednávku, porucha, dočasne nepremáva, údržba, vo výstavbe, neprevádzkovaná - zrušená, projekt, v príprave, neprevádzkovaná
Názov Pohorie
m

m

m n.m.

 m n.m.

os/h
Rok
1Dedinky - Geravy Slovenský raj 221 1951 851 1072 270 1970