24.06.2024

Správy

Projekty - Vrátna

Obnova sedačky na Chleb
SITA 01.03.2005
Správa NP Malá Fatra dala súhlasné stanovisko k rekonštrukcii sedačkovej lanovky na Chleb, ale stavebné povolenie musí akceptovať podmienky pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. >>>>
Nová lanovka Vrátna-Chleb by mala fungovať koncom roka
Trend 23.1.2004
Správa Národného parku Malá Fatra bude súhlasiť s vydaním povolenia na výstavbu novej lanovky Vrátna-Chleb pokiaľ investor dodrží podmienky zo správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. >>>>