27.05.2024

Nový projekt na modernizáciu Kojšovskej hole v procese EIA

Súčasťou projektu je najdlhšia sedačková lanovka na Slovensku či retenčná nádrž vo výške takmer 1200 metrov nad morom.

Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska na Kojšovskej holi pripravuje modernizáciu areálu podľa nového projektu.

„Zásadnou zmenou oproti projektu z roku 2009 je pripravenosť na celoročnú prevádzku,“ hovorí pre portál Lanovky.sk konateľ spoločnosti NOAD Andrej Šimko. Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

NOAD pripravuje náhradu fixnej 3-sedačky Tatrapoma v predĺženej trase. Nová odpojiteľná sedačka by sa s celkovou dĺžkou 3266 metrov stala najdlhšou na Slovensku.

Jej dolná stanica by bola umiestnená o 600 metrov južnejšie než je dolná stanica 3-sedačky, v blízkosti miestnej komunikácie. V mieste hornej stanice 3-sedačky by bola vybudovaná medzistanica. Horná stanica je projektovaná na vrchole Kojšovskej hole.

NOAD tiež plánuje postaviť odpojiteľnú sedačku z údolia Perlového potoka (v trase bývalého vleku Tatrapoma F) a umožniť tak prístup do strediska z Gelnice.

Dva z piatich variantov projektu rátajú tiež s odpojiteľnou sedačkovou lanovkou na východnom úboči Kojšovskej hole, ktorá by sprístupnila stredisko aj z obce Kojšov.

Dĺžka zjazdových tratí by v závislosti od variantu mohla narásť na 13 až 16 kilometrov.

Projekt obsahuje tiež retenčnú nádrž s kapacitou 45 000 m3 v hornej časti strediska v nadmorskej výške 1170 metrov. Do nádrže by bola prečerpávaná voda z nižšie položených akumulačných nádrží s kapacitou 12 000 až 15 000 m3. V závislosti od variantu sú navrhované 1 až 3 akumulačné nádrže.

Neistý časový horizont

„V súčasnosti vzhľadom na komplexnosť procesu EIA vôbec nevieme odhadnúť časový horizont realizácie projektu,“ upresňuje Šimko. V rámci procesu EIA sa musí vyjadriť viac ako 30 subjektov.

V prípade kladného stanoviska bude nasledovať územné a stavebné konanie, rezort pritom zasahuje do dvoch okresov a troch katastrálnych území. Podľa odhadu Lanovky.sk môže len samotný proces EIA trvať viac ako 2 roky.

„Pokiaľ by výsledkom celého procesu malo byť odporúčanie realizovať nulový variant (zachovanie súčasného stavu - pozn. red.), prevádzku lyžiarskeho strediska by sme definitívne ukončili, pretože je v existujúcej podobe nerentabilná,“ hovorí Šimko.

Nasledujúca zimná sezóna 2016/17 bude podľa Šimka ešte prebiehať v štandardnom režime. V stredisku navyše prebehla rekonštrukcia zasnežovacieho systému, opravovali sa rozvody a čerpadlo.

Podľa Šimka plánuje spoločnosť NOAD financovanie projektu zabezpečiť kombináciou vlastných a cudzích zdrojov.

Šimko pôsobí v orgánoch spoločnosti NOAD od leta minulého roka a okruh investorov, s ktorými spolupracuje, pomáhal tiež s financovaním strediska Snowland Valčianska dolina.

„Chceme, aby bola Kojšovská hoľa pre Valčiansku dolinu sesterské stredisko. Forma spolupráce medzi oboma strediskami je otázkou budúceho nastavenia,“ uzatvára Šimko.

Matej Petőcz - lanovky.sk
21.10.2016

Navrhovaná výstavba odpojiteľných sedačiek na Kojšovskej holi. Zdroj: Lanovky.sk na podklade Google Earth