18.06.2024

Vyjadrenie prevádzkovateľa Kojšovskej holi

Vážení návštevníci a priatelia lyžiarskeho strediska Skipark Erika.

Týmto by sme Vám po neľahkom rozhodovaní chceli oficiálne oznámiť, že lyžiarske stredisko bude v sezóne 2016/2017 bohužiaľ mimo prevádzky. Pre všetkých návštevníkov, ktorí si budú v zime užívať turistiku, bežky, skialpinizmus prípadne iné formy oddychu v prírode, sme sa rozhodli zachovať aspoň čiastočnú prevádzku bufetu ako službu pre Vás, aby ste sa mali kde občerstviť a ohriať pri Vašich zimných aktivitách.

Určite sa pýtate, aké sú dôvody, ktoré nás viedli k rozhodnutiu ponechať stredisko v zimnej sezóne 2016/2017 zatvorené;

Rozhodnutie, ponechať stredisko zatvorené sa nerodilo jednoducho. Nebolo to živelné rozhodnutie, práve naopak, rodilo sa pomaly, racionálne a s ohľadom na Vás, na návštevníkov a na Vaše očakávania a potreby. Súčasný stav strediska nám aktuálne neumožňuje ponúknuť Vám, našim zákazníkom služby, ktoré by svojou kvalitou a rozsahom zodpovedali službám, ktoré možno oprávnene očakávať v 21. storočí. Našim cieľom je päťhviezdičková kvalita, ktorá by dosahovala úrovne špičkových lyžiarskych stredísk, prevádzkovaných na území Slovenska. Prevádzka nášho strediska v podobe, v ktorej sa aktuálne nachádza, bez rekonštrukcie dopravných zariadení, opravy ubytovacích kapacít, vybudovania zóny pre deti, úpravy lyžiarskych tratí a bez možnosti vybudovania umelého zasnežovania je vysoko neefektívnou a aj stratovou záležitosťou. Ak Však chceme naše a aj Vaše stredisko pretvoriť na obraz dnešnej doby, zrekonštruovať ho, opraviť a vybudovať pre Vás všetko to čo považujeme za potrebné, čaká nás nevyhnutný a náročný administratívny proces. Vzhľadom k všetkým uvedeným okolnostiam sme sa nakoniec rozhodli, že pred produkovaním straty prevádzkovaním existujúceho stavu, dáme prednosť investovaniu prostriedkov a času do prípravy nového projektu a všetky naše sily sme sústredili na budúcnosť strediska s celoročnou prevádzkou v priestore Kojšovskej Hole....

Od roku 2015, keď sme ako noví spoločníci vstúpili do strediska, sa už viac ako rok intenzívne snažíme, v zmysle platných právnych predpisov pripraviť projekt obnovy strediska tak, aby stredisko bolo možné prevádzkovať nie len v zimnej sezóne pre úzku skupinu návštevníkov, teda lyžiarov, ale aj pre širokú verejnosť, a to celoročne. S cieľom uskutočnenia našich plánov sme pripravili projekt, ako by stredisko v budúcnosti malo vyzerať a čo všetko by malo svojim návštevníkom ponúknuť. Po nevyhnutnej prípravnej fáze, ktorá začala vo februári 2016 prieskumami jednotlivých biotopov chráneného vtáčieho územia, lesných celkov atď., sme v zmysle platných právnych predpisov podali na Ministerstvo životného prostredia SR náš zámer z hľadiska posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), tento zámer bol dňa 10.10.2016 zverejnený a je voľne dostupný na stránke Ministerstva. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola

Keďže žijeme v našom regióne a náš vzťah k prírode a jej hodnotám je diametrálne odlišný, ako vzťah niektorých „investorov“ v našej krajine, tak sme si na začiatku celého procesu trošku naivne mysleli, že v Slovenskej republike sú investori, ktorí sa rozhodnú využiť, opraviť a revitalizovať to, čo v minulosti niekto prácne postavil, vítaní. Náš projekt sme pripravovali s dôrazom na citlivý prístup k prírode a s pocitom, že prinavrátiť starým hodnotám zašlú slávu v duchu 21. storočia bude úradmi vítané, ocenené a v neposlednom rade podporované. Po prvých úradných konaniach a vyjadreniach musíme bohužiaľ konštatovať, že sme sa mýlili. Je pred nami ešte dlhá cesta a dlhý boj, ktorý ale zatiaľ máme snahu a chuť úspešne dobojovať.

Finálnym výsledkom našej snahy a odhodlania môže byť opravené, vynovené, moderné a funkčné stredisko s celoročnou prevádzkou, ktoré by si Košice, dotknuté obce Zlatá Idka, Kojšov a Gelnica, ako aj celý priľahlý región určite zaslúžili. Ak však bude prístup úradov striktne formálny, ak ich naše snahy budú obťažovať, tak ako je tomu dnes a ich požiadavky budú nerealizovateľné, dôjde jedného dňa k definitívnemu uzatvoreniu celého strediska.

Ako noví vlastníci a aj Košičania si uvedomujeme našu obrovskú zodpovednosť za to, že tento projekt je reálne poslednou možnosťou, aby v budúcnosti v priestoroch Kojšovskej Hole existovalo moderné stredisko oddychu a relaxu pre všetkých obyvateľov Košíc a priľahlého regiónu s celoročnou prevádzkou a aby o desať rokov minulú slávu nepripomínali len ruiny chaty Erika, kupoly meteoradaru, dopravných zariadení, bufetu Katka a atď.

Týmto by sme Vás všetkých chceli poprosiť o pochopenie, trpezlivosť a aj verejnú podporu tohto projektu, pretože bez toho, sa nám naše plány a ciele len veľmi ťažko podarí v budúcnosti aj úspešne zrealizovať.
Skipark Erika
8.12.2016