24.06.2024

Veľká Rača - Lalíky - záchranná akcia (uvedená lanovka už nie je v prevádzke - bola demontovaná a nahradená novou

Prinášame bližšie informácie o včerajšej mimoriadnej situácii tak, ako sme dostali informáciu priamo z Lalíkov. Dňa 09.02.2004 približne o 15:50 hod. sa náhle zvýšila rýchlosť nárazového vetra nad prípustnú rýchlosť vetra. Po dohode s náčelníkom LD bolo rozhodnuté dotiahnuť cestujúcich v trati lanovej dráhy do staníc za zníženej rýchlosti 0,7 m/s. Asi po 5 minútach došlo k samočinnému zastaveniu lanovej dráhy. Pri pochôdzke trate sa zistilo, že pri podpere č. 7 padli dva stromy na lanovú dráhu, pričom bola poškodená batéria kladiek na podpere č. 7 ťažného lana. Následkom pádu stromov vypadlo dopravné lano z podpery č. 6 , ťažná vetva úplne a vratná vetva do lapača lana a na podpere č.7 ťažná vetva smerom k hlave podpery a vratná vetva úplne von. Na základe týchto závad a kontrole trate Horskou službou sa zistilo, že nikto nie je zranený a bola vyhlásená záchranná akcia na lanovej dráhy. Približne o 16:05 hod. sa začali evakuovať ľudia z lanovej dráhy a presne 17:20 hod. bola záchranná akcia úspešne ukončená. Bolo evakuovaných cca 20-25 osôb a žiaden cestujúci nebol zranený a neboli žiadne omrzliny. Vzhľadom na to, že je vážne poškodená batéria na podpere č.7 a sú poškodené niektoré vozne, najmä opierky vozňov, je lanová dráha Lalíky dočasne odstavená.