21.06.2024

Rozhovor s Igorom Obšajsníkom

Igor Obšajsník je projektový manažér a prokurista spoločnosti Donovalley. Zhovárali sme sa o pripravovanom zámere vybudovať multifunkčnú krytú halu na Donovaloch s celoročne otvorenou traťou pre zjazdových lyžiarov.

Kto stojí za myšlienkou postaviť na Donovaloch krytú lyžiarsku halu a aký dlhý čas sa už venujete prípravu celého projektu?

Projekt Donovalley sa pripravuje od roku 2012. Areál s rozlohou 14 hektárov bol určený na viaceré funkcie, kde prevažovali športovo-rekreačné účely. Od počiatku sme uvažovali najmä o výstavbe wellness centra s možnosťou kúpania pre verejnosť, ktoré na Donovaloch absentuje a v menšej miere na výstavbu ubytovacích kapacít. Po odbornom zoznámení sa s fungovaním a prínosom indorového lyžovania a zároveň po osobných návštevách s manažmentom a majiteľmi lyžiarskych hál sme sa rozhodli, že projekt je vynikajúcim projektom pre lokalitu Donovál. Okrem prínosu zážitkových aktivít počas celého roku by eliminoval mimosezónne obdobie počas jarných a jesenných mesiacov, kedy je návštevnosť strediska nižšia. Najlepšie lyžiarske haly v Európe sú zamerané na rekreačnú zábavu určenú pre všetky vekové kategórie, ktorá prináša nielen zážitok, ale aj zdravý životný štýl a šport. Zároveň sa jedná o činnosť, ktorému je prispôsobená celá miestna infraštruktúra cestovného ruchu. Návštevy ďalších siedmich hál v Európe, ktorých je tu momentálne 23 a stavajú sa ďalšie, nás iba utvrdili v danom zámere. Ideovým otcom projektu je Tomáš Bezděka, majiteľ spoločnosti Donovalley.

Projekt sa viackrát menil a rozširoval, mohli by ste priblížiť jeho aktuálny rozsah. Aké typy objektov a služby plánujete vybudovať a poskytovať?

Keďže sa nejedná o náhradu vonkajšieho lyžovania, ale jeho doplnenie v čase, kedy sneh nie je, alebo sú úplne nevhodné podmienky, celoročná prevádzka je možná iba v prípade, že túto hlavnú činnosť doplnia ďalšie. Takže okrem lyžovania sa v projekte nachádza aj prevádzka wellness, ktoré využíva odpadové teplo z chladenia a celoročne využívaný zimný štadión na hokej a verejné korčuľovanie. Ďalej bude poskytovať aj ubytovanie a stravovacie služby, požičovňu lyžiarskeho vybavenia iba pre lyžujúcich v hale a kongresové priestory.

Môžete prosím bližšie zverejniť technické parametre horských technológií, ktoré budú použité v krytej hale, prebehli už obchodné súťaže na dodávateľov napríklad dopravných zariadení alebo zasnežovacieho systému, ak áno s akým výsledkom? Aká bude šírka a dĺžka zjazdovky podľa finálneho projektu?

V hale bude 6-sedačková lanovka s pevným uchytením závesov, dva klasické tanierikové vleky a pás pre najmenšie deti. Súťaže na dodávateľov ešte neprebehli. V projektovej fáze sme pri lanových dráhach spolupracovali so spoločnosťami Doppelmayr, Leitner a s Tatraliftom. Pri zasnežovaní sme spolupracovali so spoločnosťou Technoalpin. Dĺžka zjazdoviek bude okolo 400 metrov, šírka do 100 metrov.

Aká je aktuálna situácia v oblasti schvaľovacieho procesu?

Na projekt je schválený územný plán a posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Aktuálne prebiehajú vyjadrovanie úradov k projektovej dokumentácii v rámci územného konania. Predpokladáme, že stavebné povolenie bude vydané v priebehu roka 2020.

Aký je aktuálny časový harmonogram výstavby?

Začiatok výstavby záleží od príslušných povolení. Predpoklad je spomínaný rok 2020, kedy by sa mala začať výstavba s trvaním 2 roky.

Aká je celková výška investície, koľko už bolo preinvestovaných a akým spôsobom máte zabezpečené financovanie projektu?

Celková výška investície predstavuje 55 mil. €. Máme viacero možností financovania projektu, z ktorých budeme vyberať po územnom rozhodnutí, kedy bude stavba povolená.

Do akej miery spolupracujete so spoločnosťou Goimpex Bratislava, napríklad na spoločnej marketingovej stratégii, spoločnom skipase a podobne?

Každopádne bude do budúcna možné propagovať Donovaly ako jediné miesto na Slovensku so 100% zárukou lyžovačky. Bude možné oslovovať návštevníkov, ktorí predtým ako sa rozhodnú na pobyt čakajú na aktuálne počasie či snehové podmienky. S ostatnými prevádzkovateľmi služieb na Donovaloch sme zatiaľ nespolupracovali, keďže stavba ešte nie je povolená. Následne predpokladáme vzájomnú spoluprácu.

Matej Petőcz - lanovky.sk
10.05.2019