24.06.2024

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR

29. apríla 2020 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2018/19 vo výške 4,087 mil. EUR a to tak, že 408,7 tis. EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, 20 tis. EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a 3,657 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti, pravidlá odmeňovania, odvolali člena dozornej rady, Igora Rattaja a zvolili členov dozornej rady, Andreja Devečku a Bohuša Hlavatého. Pán Bohuš Hlavatý zároveň končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO, s tým, že do konca roka 2020 ostane pozícia CEO neobsadená.

Ohľadom obchodného plánu na súčasný finančný rok 2019/20, vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19, TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie. Keďže sa situácia stále mení, finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný. Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a bezpečné pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach. Vzhľadom na to Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán nezverejňuje.

Zápisnica RVZ bude zverejnená do 15 dní na https://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromadenia/.

Ing. Bohuš Hlavatý končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO Spoločnosti TMR k 29. aprílu 2020. Dochádza k štandardnej generačnej výmene, o ktorej vedenie začalo uvažovať už skôr, no kríza okolo COVID-19 a následné ekonomické dopady toto rozhodnutie urýchlili. Pán Hlavatý naďalej zostáva pôsobiť v Spoločnosti, 29. apríla 2020 bol zvolený valným zhromaždením za člena Dozornej rady TMR, ktorá ho následne zvolila za predsedu Dozornej rady.

Pozícia generálneho riaditeľa TMR (CEO) zostane do konca finančného roka 2020 aj z dôvodu úsporných opatrení neobsadená a vedenie Spoločnosti preberie predstavenstvo predseda Igor Rattaj, ktorého zvolila Dozorná rada 30. apríla 2020. V predstavenstve mu budú asistovať kolegovia Čeněk Jílek - v súčasnosti pôsobiaci na pozícii COO a Jozef Hodek, v súčasnosti člen predstavenstva a zároveň CFO. Obaja preberú vedenie jednotlivých organizačných štruktúr Spoločnosti. Andrej Devečka a Branislav Gábriš končia ako členovia predstavenstva k 28. aprílu 2020 a pán Devečka tiež prechádza do Dozornej rady TMR.

Pod vedením Bohuša Hlavatého, ktorý riadil TMR od roku 2009, sa Spoločnosť pretransformovala na lídra strednej a východnej Európy v prevádzkovaní horských stredísk, zábavných parkov, hotelov a doplnkových služieb v cestovnom ruchu. Jej majetok sa zväčšil o vyše 250 miliónov eur, strediská TMR prešli kompletnou revitalizáciou a Spoločnosť kúpila alebo začala prevádzkovať ďalšie horské strediská, aquapark, zábavný park, hotely, golfové rezorty a iné doplnkové služby v cestovnom ruchu na Slovensku, v Poľsku, v Čechách a v Rakúsku. P. Hlavatý tiež úspešne uviedol akcie TMR na tri burzy cenných papierov v regióne.

„Chcel by som sa najmä poďakovať najbližším spolupracovníkom ako aj všetkým zamestnancom TMR. Spoločne sme vybudovali firmu, ktorá je nielen úspešná, ale zároveň prináša radosť miliónom klientov. Veľmi si taktiež vážim dôveru akcionárov a verím, že moje dlhoročné skúsenosti dokážem uplatniť aj naďalej a prinášať hodnotu ako aktívny predseda dozornej rady,“ uviedol Bohuš Hlavatý.

„Týmto by som chcel nielen osobne ale aj v mene dozornej rady a akcionárov veľmi pekne poďakovať Bohušovi Hlavatému za jeho prínos pre TMR. Je to vo veľkej miere práve jeho zásluha, že sa spoločnosť za tých 11 rokov vypracovala na pozíciu lídra vo svojom segmente v našom regióne. Pôsobenie Bohuša Hlavatého v TMR nekončí, pretože na základe priania akcionárov sa stal predsedom dozornej rady, v ktorej by nám zúročením bohatých skúseností mal pomôcť v strategickej oblasti. Vedenie spoločnosti v tomto období zostane na pleciach predstavenstva. Tento stav pokladám za dočasný, bude to vlastne krízový štáb, ktorý by mal previesť spoločnosť týmto zložitým obdobím“, uviedol Igor Rattaj na adresu všetkých zmien v správe a riadení Spoločnosti.

Igor Rattaj odchádza z pozície predsedu Dozornej rady TMR k 29.4.2020, ktorú zastával od roku 2009. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo finančníctve. Vykonával funkciu člena predstavenstva 1. Garantovanej, a.s. Okrem toho pôsobil a pôsobí ako člen dozorných rád, predseda alebo člen predstavenstva a správnych rád a konateľ viacerých spoločností. Pôsobil ako riaditeľ obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Predtým zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v Podnikateľskej banke v Prahe. V súčasnosti je hlavným akcionárom TMR.


Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktorú TMR spoluprevádzkuje. V slovenských Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel Mallnitz. V Čechách tiež nepriamo vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Tlačová správa Tatry mountain resorts
29.04.2020