18.05.2024

Zasnežovanie v Jasnej posilnili tri vodné nádrže

Retenčné nádrže v lokalite Zadné vody v Jasnej umožnili zvýšiť zásobu vody pre zasnežovací systém o 237%. Ide o investíciu v celkovej výške 3,7 milióna eur.

V najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry sa podarilo tento rok pokročiť v modernizácii zasnežovacieho systému vrátane výstavby novej čerpacej stanice a troch retenčných nádrží. Celková prevádzková kapacita nových nádrží je 45114 m3 vody. Tieto tak doplnia existujúcu nádrž na Bielej púti, ktorá má kapacitu približne 19000 m3 (237% nárast kapacity).

Všetky nové retenčné nádrže sa nachádzajú v lokalite Zadné vody, približne 270 až 500 metrov juhozápadne od hotela Sorea Marmot. Usporiadané sú v kaskádovitom tvare, z nich najväčšia je stredná, ktorá má prevádzkovú kapacitu 18896 m3 vody.

Stredne veľká nádrž (spodná) má prevádzkovú kapacitu 13889 m3 a najmenšia nádrž (vrchná) má kapacitu 12329 m3.

„Voda z nádrže Zadná voda je privedená vodovodom do novovybudovanej čerpacej stanice na Otupnom. Takto navrhnutý systém prepojenia zabezpečí potrebné množstvo vody pre technické zasnežovanie v stredisku Jasná, časť Otupné – Brhliská,“ povedal pre LANOVKY.sk Marián Galajda, hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).

Technické parametre stavby:
- SO 01 vodná nádrž A (spodná) - Zásobný objem vody: maximálny – 14967 m3, prevádzkový – 13889 m3, max. výška hrádze 7,95 m, dĺžka nádrže 78 m, šírka nádrže 91 m;
- SO 02 vodná nádrž B (stredná) - Zásobný objem vody: maximálny – 21967 m3, prevádzkový – 18896 m3, max. výška hrádze 7,95 m, dĺžka nádrže 90 m, šírka nádrže 108 m;
- SO 03 vodná nádrž C (vrchná) - Zásobný objem vody: maximálny – 13520 m3, prevádzkový – 12329 m3, max. výška hrádze 7,95 m, dĺžka nádrže 87 m, šírka nádrže 86 m.

„V novej prečerpávacej stanici na Otupnom sa nachádzajú 3 čerpadlá spolu s výkonom 720m3/hod. Celková rýchlosť zasnežovania v stredisku bola po postavení aj vysokotlakej čerpacej stanice zvýšená z 900 na 1600m3/hod,“ uvádza Galajda.

Vybudovanie novej nádrže umožní rýchle zasneženie väčšej časti strediska bez dopĺňania vody, zasnežovanie bude efektívnejšie z hľadiska využitia optimálnych klimatických podmienok, zlepšia sa podmienky pre lyžovanie a skráti sa doba prevádzky snežných diel.

„Po zasnežení okruhu zapojeného na čerpaciu stanicu Otupné, bude v prípade potreby voda prepúšťaná do vodnej nádrže Biela Púť. Výraznou mierou tak pomôže pokryť potreby vody pre technické zasnežovanie aj v Lokalite Biela Púť, Priehyba a v ďalších častiach strediska,“ tvrdí Galajda.

Celková výška investície je 3,7 milióna eur, z čoho sa do dnešného dňa podľa TMR preinvestovalo okolo 3 milióny eur. V tomto kalendárnom roku sa preinvestovali pribiližne 2 milióny eur, práce v hodnote okolo 1 milión eur boli realizované už v roku 2019.

--

Matej Petőcz - lanovky.sk
07.12.2020

Novinky 2020 v horských strediskách
Matej Petőcz - LANOVKY.sk 2020

Napriek kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu sa počas leta 2020 realizujú vo viacerých horských strediskách rôzne investičné akcie.