25.06.2024

Aká by mala byť letná turistická sezóna na Slovensku

O úspechu letnej turistickej sezóny rozhodujú prenocovania turistov, pre ekonomiku je nevyhnutný záujem zahraničných turistov o Slovensko.

Kľúčovým faktorom pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu je vyťaženosť kapacít a schopnosť vytvárať zisky. Napriek rastúcim číslam, ktoré atakujú rekordný rok 2019, dosahuje priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít na Slovensku len niečo viac ako jednu tretinu. To poukazuje na výrazný deficit a potenciál, ktorý cestovný ruch na Slovensku má.

Pritom letná dovolenka a oddych sa stali súčasťou životného štýlu Slovákov a doprajú si ju aj tento rok, a to napriek rastúcim životným nákladom. V porovnaní s minulými rokmi je však rozdiel v dĺžke pobytov a nižšími výdavkami na dovolenku alebo rekreáciu. Je to dôsledok rastúcich životných nákladov súvisiacich s vysokou infláciou. Teraz, rovnako ako pred pandémiou v roku 2019, trávi veľká časť Slovákov letnú dovolenku pri mori. Zároveň však platí, že väčšina z nich si plánuje druhú, o niečo kratšiu dovolenku na Slovensku, zvyčajne v mesiaci august. Po zavedení viacerých nástrojov na podporu domáceho dopytu je teraz dôležité zamerať sa na vytvorenie podmienok a podporu príjazdového cestovného ruchu, teda zahraničných turistov, ktorí tvoria export služieb. Ich podiel na celkovej návštevnosti či spotrebe by mal za optimálnych okolnosti predstavovať 60% všetkých výkonov. A to je cieľ, ktorý by si mali stanoviť všetci aktéri v cestovnom ruchu.

Návrat k číslam pred pandémiou

Vývoj celkového počtu návštevníkov od začiatku roka dáva predpoklad pre dobrú letnú turistickú sezónu. Prešovský či Žilinský kraj už v predchádzajúcich mesiacoch dosiahli, či mierne prekonali, predpandemické počty návštevníkov. Vzhľadom na doterajší vývoj sa predpokladá, že počty domácich návštevníkov počas leta dosiahnu úroveň z roku 2019 a v niektorých regiónoch budú prekonané. Pre pozitívny vývoj letnej turistickej sezóny, z pohľadu prevádzok v cestovnom ruchu, je kľúčovým faktorom vývoj počtu prenocovaní a celkové výdavky turistov. „Tu vidieť výrazné rozdiely v porovnaní s minulými rokmi. Dovolenkové plány a rezervácie pobytov sa robia neskôr než zvyčajne a výber samotnej destinácie alebo ubytovacieho zariadenia je často týždeň až 10 dní pred nástupom,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR. „Kým v roku 2019 boli v polovici júna kapacity ubytovacích zariadení vo vyhľadávaných turistických regiónoch na mesiace júl a august rezervované na 90%, v súčasnosti sa odhaduje úroveň rezervácií v rovnakom období na 50 - 60%. Inflačné vplyvy a rast cien sa prejavuje aj v obmedzovaní výdavkov a narastajúcom počte jednodňových turistov a návštevníkov.“ Podľa M. Harbuľáka je dôležité poukázať na to, aké dôležité sú nástroje, najmä príspevok na rekreáciu alebo rekreačné poukazy, ktoré práve v takýchto obdobiach pomáhajú zmierniť pokles spotreby služieb cestovného ruchu.

Zásadný je záujem zahraničných turistov

Kľúčovým pre tohtoročnú úspešnú letnú sezónu je okrem stabilného domáceho dopytu počet zahraničných návštevníkov a turistov. Približne 30% pokles záujmu zahraničných turistov v prvých mesiacoch tohto roka sa postupne znižuje. Okrem zaujímavej letnej ponuky balíkov i služieb, či noviniek, zohráva pre nich dôležitú úlohu dopravná dostupnosť. „Slovensko ako dovolenková destinácia je dlhodobo vyhľadávaná turistami z okolitých krajín, ktorí tvoria najväčšiu časť (až tri štvrtiny) všetkých turistov zo zahraničia. Po pandémii sa ukazujú noví klienti, predovšetkým turisti z Rumunska a pobaltských krajín. Práve v pobyte zahraničných turistov vidíme veľký potenciál nielen na to, aby ich k nám prišlo viac, ale aj vo zvyšovaní priemernej dĺžky ich pobytov. V tejto oblasti je dôležité hľadať možnosti podpory leteckých spojení, najmä regionálnych letísk, v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu,“ vysvetlil prezident Zväzu cestovného ruchu SR.

Čo láka turistov na Slovensku?

Aj tento rok dominuje turistika a vyhľadávané budú horské destinácie a dovolenka spojená s turistikou. Medzi preferované destinácie dovolenkárov počas leta patria regióny s akvaparkmi, kúpaliskami alebo vodnými plochami. Ich návštevnosť však môže ovplyvniť počasie. Návrat turistov nastane aj v niektorých mestských destináciách, akými sú Bratislava či Košice. Dôležitým faktorom pre menej navštevované regióny je dopravná dostupnosť. Preto sa mnohé aktivity v týchto regiónoch zameriavajú na podporu letných vlakov či atrakcií spojených s dopravou, aby umožnili prílev turistov.

Chýbajú zamestnanci

Napriek zlepšujúcej sa situácii, keď rastie počet návštevníkov a turistov, stále pretrváva pokles zamestnancov v hotelierstve a gastronómii. Nedostatok síce pociťujú aj iné sektory, ale cestovný ruch významne zápasí s dôsledkami pandémie a ďalších kríz. Situáciu zamestnávateľom sťažujú aj rastúce príplatky za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov, vysoké daňovo - odvodové zaťaženie, predovšetkým nízkopríjmových skupín, ale aj prekážky pri zamestnávaní osôb z tretích krajín. Napriek týmto prekážkam, platy v hotelierstve rástli medziročne najrýchlejšie. Voľné pracovné miesta počas leta znova obsadia predovšetkým brigádnici z radov študentov. Ide však o sezónne vykrytie potrieb a po návrate študentov späť do školských lavíc ostanú znova neobsadené tisícky pracovných miest, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu a jeho príspevku pre regióny a štát.

Tlačová správa ZCR SR
29.6.2023