21.05.2024

Poslanci urobili dôležitý krok k obnove lanovky na Kolibu

z rekonštruovanej lanovky bude krásny výhľad na Malé Karpaty /foto: Andrej 29.08.2004/ Mesto sa rozhodlo kúpiť od spoločnosti Západoslovenský Zdroj a.s. Bratislava pozemky, zastavané plochy a nádvoria, ako aj stavby hornej a dolnej stanice lanovky, stožiarov a bývalej reštaurácie Snežienka. Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na 19,5 milióna korún. Tento krok odštartoval spoločné úsilie samosprávy hlavného mesta a mestskej časti Nové Mesto o rekonštrukciu kedysi obľúbenej lanovej dráhy medzi Železnou studienkou a Kolibou. Predchádzali mu komplikované rokovania primátora A. Ďurkovského s predstaviteľmi spoločnosti Západoslovenský Zdroj ako nástupníckej organizácie pôvodného štátneho podniku, ktorý bol posledným vlastníkom zariadení niekdajšej lanovky.

Hlavné mesto má vo svojom Programe priorít rozvoja na roky 2004-2006 aj projekt celkovej revitalizácie doliny Železnej studienky ako obľúbenej voľnočasovej a rekreačnej destinácie Bratislavčanov. Projekt je rozdelený do troch etáp v celkovom finančnom náklade 60 miliónov korún. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia komunikácie od Vojenskej nemocnice až po údolnú stanicu lanovky z prostriedkov mesta, zlepšenie parkovacích možností na vstupe do doliny, vybudovanie cyklistického chodníka a úprava tzv. Partizánskej lúky. Po neúspešnej verejnej súťaži sa mesto rozhodlo riešiť situáciu vo vlastnej réžii. Detaily by mali byť známe o niekoľko týždňov.

Obnova lanovky je po dohode primátora so starostom mestskej časti Nové Mesto plánovaná tak, že prevod pozemkov a stavieb hornej a dolnej stanice lanovky, reštaurácie Snežienka a stožiarov lanovky bude zabezpečovať, financovať a realizovať hlavné mesto. Hneď po odkúpení ich mesto zverí do správy mestskej časti, ktorá bude financovať samotnú opravu a rekonštrukciu lanovky.