24.05.2024

Výstavba lanovky na Martinské hole

Rok 2005

V súčasnosti (január 2005) prebieha schvaľovanie územného rozhodnutia, neskôr rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia. Vybuduje sa 8-miestna kabínková lanovka, ktorá nahradí súčasnú jednosedačku v pôvodnej trase, avšak údolná stanica bude posunutá o 520 m nižšie. Pri novej stanici sa vybuduje záchytné parkovisko s kapacitou 490 parkovacích miest. Vrcholová stanica sa bude nachádzať na mieste súčasnej, ktorá bude asanovaná. Výrobca lanovky vzíde z výberového konania. Výstavba by sa mala začať najneskôr do 15. júna 2005.
Od vrcholovej stanice bude viesť nová 6-sedačka rovnakého výrobcu až na vrchol, ktorá bude pravdepodobne odpojiteľná. Vybuduje sa aj nová vodná nádrž pre systém technického zasnežovania.

Rok 2006

Vybudujú sa 2 nové štvorsedačkové lanovky v oblasti Javoriny (Javorina - sever a Javorina - vysielač). Zároveň sa dobuduje zasnežovací systém a reštauračné zariadenia.

Peťo - lanovky.sk