25.06.2024

Svetová premiéra vyhrievaných sedadiel

Spoločne so strediskom Lech am Arlberg a Schröcken v Bregenzerwalde zrealizoval Doppelmayr ďalší míľník vývoja moderných dopravných zariadení.

Presne na Vianoce, dňa 26. 12. 2004 odovzdali v Top strediskách Lech am Arlberg a Schröcken v Bregenzerwald-e s povolením príslušných úradov do užívania 5 nových odpojiteľných zariadení so svetovým prvenstvom vo vyhrievani sedačiek. Vďaka tejto inovácii “budúcnosti” zvyšuje Doppelmayr už tradične komfort svojich lanoviek pre lyžiarov a snowboardistov. Vývoj tejto svetovej novinky trval 18 mesiacov a bol realizovaný v úzkej spolupráci so strediskami Lech am Arlberg a Schröcken. Podobne ako pri motorových vozidlách, aj na týchto lanových zariadeniach je do sedačiek integrované vyhrievacie zariadenie, ktoré sa nachádza v každom sedadle. Ohrievanie sedacích plôch prebieha počas fázy odpojenia sedačky v depe lanovky, kde pomocou elektrického zariadenia prebieha akumulácia tepla do sedadiel, ktoré potom zabezpečujú príjemnú a pohodlnú jazdu až po vrcholovú stanicu lanovky.

Lanovky s vyhrievaním sedadiel:

Lech am Arlberg:

  • odpojiteľná 8-sedačka „Steinmähder“
  • odpojiteľná 6-sedačka „Kriegerhorn“
  • odpojiteľná 4-sedačka „Schlegelkopf“
Schröcken im Bregenzerwald:
  • odpojiteľná 6-sedačka „Saloberjet“
  • odpojiteľná 6-sedačka „Sonnenjet“
www.seilbahn.net