20.06.2024

Plány J&T v najbližších rokoch v Tatranskej Lomnici

Panoráma Tatranskej Lomnice by sa mala v najbližších šiestich rokoch zásadne zmeniť. Spoločnosť J&T GLOBAL, a.s. v zastúpení Tatranských lanových dráh, a.s. (prevádzkovateľ lanoviek v Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci) pripravuje zásadnú rekonštrukciu a dostavbu strediska. Za spoločnosť projekt predstavil Igor Rattaj (predseda predstavenstva TLD) a Andreas Wenzel (odborný poradca projektu). Projekt zahŕňa rekonštrukciu a dostavbu strediska v Tatranskej Lomnici a nadväzuje na súčasný i minulý stav strediska. Cieľom je vybudovať viacúčelové lyžiarske stredisko podľa medzinárodných štandardov, ako aj príťažlivé letné stredisko s ľahkou dostupnosťou. V súčasnosti prebiehajú analýzy legislatívneho prostredia, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, analýza klimatických a hydrologických pomerov ako aj analýza kapacít strediska (dopravné zariadenia, lyžiarske trate, infraštruktúra). Po dostavbe celého strediska by mali pribudnúť nové dopravné zariadenia, vrátane staničných budov, lyžiarskych tratí, zasnežovaní a vyriešenia parkovania novými bezplatnými parkoviskami (budú nad úrovňou najnižšej stanice lanovky, a tým bude zabezpečený bezproblémový prístup k dopravným zariadeniam priamo od auta, autobusu či vlaku). Medzi hlavné prínosy by sa dali zaradiť:
  • nové zariadenia pre vrcholových športovcov
  • nové a kvalitnejšie možnosti vyžitia v priebehu celého roka
  • široký sortiment rekreačných aktivít
  • zvýšenie štandardu služieb
  • vybudovanie zasnežovania
  • nové príležitosti spoločenského vyžitia.
Nové lanovky
V stredisku budú podľa projektu 3 kabínkové lanovky a 7 sedačkových lanoviek. Mapa strediska v súčasnosti V miestach 30-miestnej staručkej lanovečky Wiesner pri Grandhoteli bude postavená kabínková lanovka so 16-miestnymi kabínkami na 1. úseku po Štart a odtiaľ bude pokračovať lanovka Funitel (lanovka vedená na 2 súbežných lanách odolávajúca vetru do 140 km/h, pre porovnanie: súčasná kabínka už pri vetre niečo na 60 km/h sa musí odstaviť), dolná stanica bude postavená o 200 metrov nižšie oproti pôvodnej, ktorá sa zachová ako múzeum. Namiesto kabínkovej lanovky Girak, vedúcej od hotela Morava budú vybudované 4 na seba nadväzujúce úseky sedačkových lanoviek s bublinkami a vyhrievanými sedačkami, pre čo najväčší komfort lyžiarov. 1. úsek bude viesť v trase 1. úseku pôvodnej kabínky po stanicu Štart. 2. úsek bude vybudovaný na Čučoriedkach. 3. úsek bude na ňu nadväzovať a bude obsluhovať najťažšiu časť zjazdovky zo Skalnatého plesa a na ňu plynulo nadviaže 4. úsek a s ňou sa lyžiari dostanú až do Lomnického sedla (nahradí starú dvojsedačkovú lanovku Poma). Medzi Grandhotelom a 1. úsekom sedačiek sa vybuduje parkovisko a pri ňom aj ďalšia sedačková lanovka pre rodiny s deťmi.

V stredisku Jamy (ktoré plánuje spoločnosť J&T odkúpiť-prenajať od 1. Tatranskej, a.s.) sa vybudujú 2 sedačky, jedna kratšia v súčasných Jamách (pri mostíkoch) a dlhšia bude viesť od údolnej stanice 1. úseku sedačkových lanoviek na pleso až po vrchol starých Jám. Táto lanovka bude mať aj medzistanicu.

Návrh dopravného systému predpokladá dve nezávislé dopravné zariadenia, ktoré zabezpečia možnosť oddelenej dopravy lyžiarov, divákov a návštevníkov a maximálnym komfotom a bezpečnosťou. Zariadenia budú schopné prevádzky aj počas extrémnych klimatických podmienok. Plánované kapacity jednotlivých zariadení korešpondujú s možnosťami využívania jednotlivých tratí. Dopravné úseky sú riešené tak, aby trate s odlišnou náročnosťou obsluhovali samostatné zariadenia a poskytli lyžiarom rôznych úrovní, od začiatočníkov až po vrcholových športovcov dokonalé športové vyžitie.

Harmonogram rekonštrukcie súčasných, už zastaraných dopravných zariadení bude minimalizovať odstávky súčasnej kabínovej lanovky na úsekoch línie Tatranská Lomnica - Sklanaté pleso, koncepcia systému dopravných zariadení umožní jeho celoročnú prevádzku. Rekonštrukcia a dostavba lyžiarskych tratí je pripravená tak, aby zjazdovka z Lomnického sedla do Tatranskej Lomnice spĺňala parametre Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a umožňovala usporadúvať športové podujatie medzinárodného vyýznamu až na úrovni svetového pohára.

Dobudovanie tratí sa systému zasnežovania je rozložené na tri až štyri roky, takže nedôjde k zásadnému obmedzeniu lyžiarov v priebehu jednotlivých zimných sezón. S výstavbou by sa v ideálnom prípade malo začať po skončení zimnej sezóny 2006/2007.

Prehľad priebehu doterajšej letnej sezóny v strediskách TLD
Počas doterajšej letnej sezóny bolo v strediskách TLD prepravených 558 522 osôb, čo je o 3,4 % menej v porovnaní s minulým rokom, kedy lanové dráhy prepravili až 577 825. Letná sezóna trvá na pozemnej lanovke zo Starého Smokovca na Hrebienok od 1. mája 2005 a na lanových dráhach z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, do Lomnického sedla a na Lomnický štít od 6. júna 2005. Najvydarenejším z hľadiska počtu prepravených osôb v porovnaní s minulým rokom bol máj, kedy TLD zaznamenali nárast o 26,6 %, v júli lanovky prepravili o 6,7 % osôb viac. V júni bol pokles o 5,5 % a dramatický pokles o 15,2 % bol v auguste. Súviselo to najmä s nepriaznivým počasím (chladné leto, množstvo daždivých dní, silný vietor, v auguste iba 5 slnečných dní.). Nemalú úlohu zohrala aj negatívna publicita o situácii vo Vysokých Tatrách: nedorozumenia medzi Štátnymi lesmi TANAPu a Správou TANAPu o ťažbe dreva v Kôprovej a Tichej doline, medializácia požiaru posledné 2 júlové dni a zákaz prevádzky lanoviek z bezpečnostných dôvodov a iné.

Prepravené osoby v rokoch 2002 - 2005
mesiac 2002 2003 2004 2005
január 109619 117772 122964 121 828
február 162408 147575 149729 205585
marec 135639 73167 130475 158029
apríl 49 704 80078 93 020 64 893
máj 71930 51 737 47 448 60 098
jún 96 950 99612 100617 96130
júl 246695 199626 172835 184433
august 283198 315961 256925 217861
september 121 993 124535 126 184 0
október 60 108 54585 33486 0
november 3530 1 085 3 161 0
december 33 957 34 855 37 967 0
rok spolu 1 375 731 1 300 588 1 274 811 1 108 857
údaje k 7. septembru 2005

Audiozáznam z tlačovej konferencie (Sound-record from briefing)
Videoukážka - stav po dokončení projektu

Vizualizácie - stav po dokončení projektu

Peťo - lanovky.sk