23.05.2024

Sedačková lanová dráha UNIFIX 4 Vrchdolinka Vitanová

TECHNICKÁ INFORMÁCIA PRE LANOVKY.SK

Sedačková lanová dráha s neodpojiteľnými 4-miestnymi vozňami UNIFIX 4 Vrchdolinka Vitanová

Popis zariadenia

Jedná sa o sedačkovú lanovú dráhu jednolanovú, obežnú, s nekrytými 4-miestnymi vozňami pevne uchytenými na dopravné lano. Vrcholová stanica je stanica vratná a má premiestniteľné (do 1 m) šasi konštrukcie spojenej s vratným lanovým kotúčom, čo sa využije v prípade bežného predĺženia dopravného lana.

POHÁŇACIA STANICA typ UNIFIX:

Údolná poháňacia stanica je zároveň napínacou stanicou tzn. je v nej integrovaný automatický hydraulický systém napínania dopravného lana. Stanica je umiestnená na monolitickom betónovom pilieri. Nástupný pás so štyrmi nástupnými bránkami riadeného odjazdu.

 • Hlavný pohon
  • Elektrický motor na jednosmerný prúd napájaný prostredníctvom tyristorového meniča je umiestnený pod poháňacím lanovým kotúčom vo vertikálnej polohe.
   • Inštalovaný výkon : 195 kW
  • Prevodovka : Ide o trojstupňovú planetovú prevodovku.
   • Typ prevodovky: Unifix M
   • Značka: Kissling
   • Krútiaci moment : 176 133,9 Nm

 • Núdzový pohon
  • Núdzový pohon zabezpečuje zostava poháňacieho ústrojenstva núdzového pohonu: motorprevodovka s asynchrónnym elektrickým motorom, napájaným buď zo siete alebo z náhradného prúdového zdroja prostredníctvom frekvenčného meniča.
  • Pri plnom zaťažení trate je hodnota dopravnej rýchlosti pri núdzovom pohone nadimenzovaná na max 0,5 m/s s cieľom minimalizovať zaťaženie motora núdzového pohonu. V závislosti od postupného odľahčenia trate počas evakuácie cestujúcich, sa dopravná rýchlosť môže zvýšiť až na 0,9 m/s.
  • Výkon : 37 kW (trvalý); 55 kW (15% záťaž)
  • Zostava elektrocentrály:
   • Značka : Cummins
   • Výkon : 87,9 kW

 • Hydraulický systém napínania
  • Hydraulický dvojvalec
   • Max. napínacia sila na 1 valec: 28 500 daN
   • Zdvih dvojvalca: 2150 mm
  • Hydraulická centrála napínania
  • Celková dráha pojazdu napínacieho vozu: 2 m

 • Systém brzdenia – režimy zastavenia
  • Núdzové zastavenie prostredníctvom motora
  • Núdzové zastavenie prostredníctvom prevádzkovej brzdy
  • Núdzové zastavenie prostredníctvom bezpečnostnej brzdy
  • Kumulovaný režim zastavenia
  • Brzdná sila u prevádzkovej i bezpečnostnej brzdy je vyvíjaná sústavou tanierových pružín, ktoré sú pri odbrzdení brzdy stlačené hydraulickým valcom. Tlak produkuje hydraulická centrála bŕzd so zdvojeným riadiacim okruhom.

 • Kontrola rýchlosti vetra je zabezpečená vetromerom. Prostredníctvom automatu sú potom sledované dve prahové hodnoty rýchlosti vetra:
  • 15 m/s, t.j. prípustná rýchlosť vetra. Zvuková výstraha.
  • 18 m/s, t.j. kritická rýchlosť vetra. Pri tejto hodnote dôjde k samočinnému zastaveniu lanovej dráhy; Možnosť premostenia a uvedenia LD do chodu v mimoriadnom režime pri obmedzenej rýchlosti – len pre výstup cestujúcich.
  • 20 m/s : neprípustná rýchlosť vetra.

Hlavné charakteristiky zariadenia

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
Sedačková lanová dráha s neodpojiteľnými 4-miestnymi vozňami UNIFIX 4 Vrchdolinka, Vitanová
Šikmá dĺžka trate965 m
Vodorovná dĺžka trate934,45 m
Prevýšenie228 m
Priemerný sklon lana24 %
Maximálny sklon lana61 %
Počet traťových podpier10
- z toho1 tlačná a 1 nosno-tlačná
Ťažná vetvaľavá
Poháňacia / napínacia stanicaúdolná
Zaťažovacie stavy (ťažná - vratná vetva)% max prepravnej kapacity
100 – 0; 100 - 25
Zaťažovací stav na vratnej vetve25 %
Nominálny výkon205 kW
Inštalovaný výkon195 kW
Maximálna dopravná rýchlosť (s nástupným pásom)2,6 m/s
Maximálna dopravná rýchlosť (bez nástupného pásu)2,3 m/s
Maximálna dopravná rýchlosť pri núdz. pohone0,5 – 0,9 m/s
Maximálna dopravná rýchlosť v režime mimoriadneho chodu1,5 m/s
Max. absolútna rýchlosť nástupného pásu0,87 m/s
Revízna dopravná rýchlosť0,26 – 0,50 m/s
Prepravná kapacita2400 os/h
Počet vozňov125
Typ vozňaneodpojiteľná 4-miestna sedačka
TS4 Confort 3011692
Vzdialenosť / časový interval medzi vozňami15,6 m / 6 s
Čas prepravy6 min 11s
Nominálny priemer / dĺžka dopravného lana40,5 mm / 2052 m
Rozchod dopravného lana4,9 m
Priemer poháňacieho lanového kotúča4900 mm
Priemer vratného lanového kotúča4900 mm
Nástupný pás (v údolnej stanici)zn.Emmegi, typ Comfort

* 0,7 m/s...maximálna dopravná rýchlosť s núdzovým pohonom pri zaťaženej ťažnej vetve (100%)
* 0,9 m/s...maximálna dopravná rýchlosť s núdzovým pohonom pri nezaťaženej ťažnej vetve (0%)

/foto: Peter Olšavský 23.9.2008/
/foto: Peter Olšavský 26.9.2008/
/foto: František Mihalik 19.8.2008/
/foto: František Mihalik 19.8.2008/
/foto: František Mihalik 19.8.2008/
/foto: František Mihalik 4.8.2008/
obťahovanie viacžilového kábla /foto: František Mihalik 4.8.2008/
/foto: František Mihalik 4.8.2008/

TECHMONT SNOW, s.r.o.
Spracoval:
TECHMONT SNOW, s.r.o.


Výhradný zástupca POMA V SR a ČR
Poprad, Slovensko