15.04.2024

Letná údržba zjazdových tratí

VÚTPHP Ako vieme, väčšina zjazdoviek na území Slovenska sú lúky. Zaujímalo nás, ako sa o zjazdovú trať v letnom období správne starať, a preto sme navštívili Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva. Práve táto inštitúcia so sídlom v Banskej Bystrici je jediným špecializovaným pracoviskom zameraným na komplexnú problematiku trávnych porastov.

Úloha lúk v prírode

/foto: VÚTPHP/ Trávnaté porasty majú retenčnú schopnosť. To znamená, že dokážu zadržať vodu. Nesmieme zabúdať ani na ich protieróznu funkciu. Len na margo spomenieme, že na Slovensku sa ročne odplaví pôda vo vrstve 1 až 3 milimetre –čo predstavuje približne 3 milióny ton tej najúrodnejšej zložky pôdy z celého územia Slovenskej republiky. Práve lesy a trávnaté porasty môžu takejto erózii zabrániť.

Ohľaduplní voči prírode

/foto: VÚTPHP/ Využívanie lúk je ekologické. Kosením a pasením sa vytvárajú nové odnože, rastlina vegetuje a je životaschopná. Trávy je treba kosiť resp. spásať niekoľkokrát za rok. Ak sa starostlivosť o svah zanedbáva, začnú prevládať v porastoch vysoké druhy trstnatých tráv. To spôsobuje zvýšenie prázdnych miest a eróznu ohrozenosť svahov . Naopak ,pri pravidelnom kosení sú podporované aj nízke výbežkaté druhy využívajúce doslova každý voľný priestor, a tým zabraňujú erózii pôdy.

Kosiť alebo mulčovať?

/foto: VÚTPHP/ Jednoznačne je lepšie kosiť a následne využívať fytomasu na kŕmenie polygastrických zvierat.. Perióda kosenia záleží od typu porastu i nadmorskej výšky. Prijateľným spôsobom je aj mulčovanie. Vyžaduje však konzultáciu s odborníkom, ktorý posúdi napr. hustotu, výšku porastu a rozhodne či mulčovanie v danom prípade je alebo nie je vhodné. Mulčovanie nie je vhodné tam, kde sa nachádza vysoký porast, pretože vzniká hrubá vrstva mulču, ktorá zakryje väčšinu porastu a ostávajú iba hlbšie koreniace rastliny,ktoré dokážu cez vrstvu mulču prerásť. Prepásanie ovcami a mulčovanie zjazdových tratí nemusia byťvždy dokonalou ochranou proti samonáletu – nežiadúcemu rastu kríkov a stromov. Aby sa to mu predišlo, minimálne raz ročne je potrebné svah pokosiť.

Čo s trávnou hmotou po kosení?

/foto: VÚTPHP/ Trávnu hmotu v podobe sena je možné odovzdať alebo odpredať hospodárom. Zaujímavým riešením aj v prípade lyžiarskych stredísk kompostovanie. Veď po každej výstavbe lanovej dráhy, lyžiarskeho vleku , večerného osvetlenia či technického zasnežovania dochádza k odkrytiu svahu. Narušený povrch svahu by sme po ukončení stavebných prác mali okamžite zatrávniť. Takúto plochu stačí zakryť menším množstvom kompostu alebo pôdneho substrátu čím sa okrem iného zabezpečí aj dostatok živín pre vznik trávnatého porastu.

VÚTPHP je tu pre Vás

Jednou z aktivít Výskumného ústavu je aj poradenská činnosť. Odborníci s dlhoročnými skúsenosťami radi pomôžu prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk či iných zariadení cestovného ruchu a po obhliadke terénu navrhnú najekonomickejšie a zároveň účinné riešenie vzniknutého problému a odporučia ďalší postup.
Prevádzkovateľom môžu zabezpečiť aj vhodné druhy tráv a ďatelinovín do konkrétnych pôdno-klimatických podmienok.

V spolupráci s Ing. Milanom Michalcom, CSc. vedúcim Sekcie pratotechniky a ekológie trávnych porastov pre LANOVKY.sk pripravil Ján Palinský

MT8-322 – dobrý pomocník pri letnej starostlivosti o zjazdovku
V náročných podmienkach našich horských a podhorských oblastí sa výborne osvedčil dvojnápravový samohybný nosič náradia MT8-322 zvolenského výrobcu IDOS PROJEKT. Ide o nástupcu známych strojov MT8-046. Tieto boli v osemdesiatych rokoch vyvinuté Vývojom stavebných strojov vo Zvolene so zámerom poskytnúť poľnohospodárom stroj, ktorý by bol ľahký a mal vysokú dostupnosť. A nielen im! Nosiče MT8-046, pôvodne vyrábané v obchodnom podniku ZŤS Slovenská Ľupča, ešte stále využíva množstvo rekreačných zariadení, o lyžiarskych strediskách ani nehovoriac. Vráťme sa ale k MT8-322, ktorý je aktívnym mechanizačným prvkom pre krajinotvorbu s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Umožňuje likvidáciu buriny, náletov, drevín, ako aj ošetrovanie zanedbaných a devastovaných trávnatých plôch v podhorských a horských oblastiach. Vďaka vysokej dostupnosti a výkonu spĺňa všetky predpoklady pre letnú údržbu zjazdových tratí.

K nosiču náradia MT8-322 sa vyrábajú aj rôzne prídavné adaptéry, a to rotačná kosa na vysoký porast, rotačná kosa na nízky porast, žacia lišta, obracač - zhrňovač krmovín, radlica na sneh a sypké hmoty. K stroju je možno dodať aj snehovú frézu, mulčovač či ďalšie adaptéry pripojiteľné na traktory s trojbodovým závesom o veľkosti I. s výkonom 35 kW.

Technická charakteristika:

 • Typové označenie: MT8-322
 • Šírka [mm]: 1 990
 • Dĺžka [mm]: 3 230
 • Výška [mm]: 1 980
 • Motor: LOMBARDINI
 • Typové označenie motora: LDW 2004 NR (LDW 2204T CHD)
 • Menovitý výkon [kW]: 33 (46)
 • Charakteristika motora: naftový, vodou chladený
 • Štartovateľnosť motora [°C]: do -20
 • Pohon: hydrostatický 4x4 s možnosťou vypínania prednej nápravy
 • Riadenie: hydrostatické
 • Nápravy: obidve nápravy hnacie, obidve riadené s možnosťou využívania princípu "krabí chod", ako aj možnosť vypínania riadenia zadnej nápravy pri jazde po komunikáciách, uzávierky na obidvoch nápravách
 • Výkyv náprav [°]: 7
 • Kabína: uzatvorená, vykurovaná, s možnosťou klimatizácie
 • Vývodové hriadele: vpredu aj vzadu ovládané elektrohydraulicky s možnosťou výmeny vývodového hriadeľa podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na drážkovanie hriadeľov v používaných adaptéroch
 • Otáčky vývodových hriadeľov [min-1]: 540 (otáčky nezávislé na rýchlosti pojazdu)
 • Maximálne otáčky vývodových hriadeľov [min-1]: 610
 • Zmysel otáčania pri pohľade na čelo predného vývodového hriadeľa: ľavotočivý
 • Zmysel otáčania pri pohľade na čelo zadného vývodového hriadeľa: pravotočivý
 • Odoberaný výkon z vývodového hriadeľa [kW]: do 25
 • Jazdný režim: cesta, terén
 • Pracovná rýchlosť vpred [km.h-1]: 0 - 15
 • Pracovná rýchlosť vzad [km.h-1]: 0 - 15
 • Prepravná rýchlosť vpred [km.h-1]: 0 - 25
 • Prepravná rýchlosť vzad [km.h-1]: 0 - 25
 • Svahová dostupnosť [°]: 35
 • Predné a zadné závesné zariadenie: na osobitnú požiadavku zákazníka možnosť náhrady predného alebo zadného závesného zariadenia klasickým trojbodovým závesom veľkosti I.
 • Prevádzková hmotnosť [kg]: 2 010
IDOS PROJEKT tiež vykonáva generálne opravy spomínaných nosičov náradia MT8-046. V prípade požiadavky zákazníka sú pôvodné vzduchom chladené motory SLAVIA nahrádzané za výkonnejší trojvalec LOMBARDINI LDW 1603 CHD. Opravy sú vykonávané tiež výmenným spôsobom. Takto repasovaný a prestavaný stroj je rovnocenný so zahraničnými strojmi vo svojej kategórii, ale čo je najdôležitejšie, je neporovnateľne lacnejší. Rovnako ako na MT8-322, aj na staršie typy nosičov náradia poskytuje firma náhradné diely, ktoré je schopná okamžite dodať.

Spoločnosť sa taktiež zaoberá predajom repasovaných starších nosičov náradia MT 8 alebo výmenou starého stroja za nový.

MT osmičky nachádzajú využitie v Slovinsku, Maďarsku, na Ukrajine, v Českej republike, Poľsku i v Rakúsku.

Odborný článok o MT8-322 (strana 1)
Odborný článok o MT8-322 (strana 2)

starší už nevyrábaný model pôvodný model vyrábaný od 80. rokov
Obracač - zhrňovač krmovín AOZ-005
Radlica UR02 Rotačná kosa na vysoký porast AM4-003 Rotačná kosa na vysoký porast AM4-003
Žacia lišta SP2-211
Letná údržba lyžiarskych stredísk
Ján Palinský 30.07.2010

V našom seriáli „Letná údržba lyžiarskych stredísk“ sme priniesli zaujímavé články a reportáže pripravené v spolupráci s odborníkmi na tú-ktorú problematiku. Nátery, údržba svahov, výmena oceľových lán, aktuálna problematika zosuvov pôdy ohrozujúca aj zariadenia cestovného ruchu a ďalšie zaujímavé témy.