19.05.2024

Nová lanovka Tatranská Lomnica - Štart na vizualizáciách

V spolupráci s Ateliérom AAE, s.r.o. vám prinášame vizualizácie novej lanovky Tatranská Lomnica - Štart.

Základné údaje o projekte:

  • Investor: Tatry mountain resorts, a.s.
  • Architektonické riešenie a vizualizácie: Ing. Tomáš Moravčík
  • Hlavný inžinier projektu: Ing. Jaroslav Moravčík
  • Hlavný projektant: Ateliér AAE, s.r.o.
  • Lehota výstavby: 06/2010 - 12/2010
Navrhovaný variant s prestrešením dolnej stanice a objektu obsluhy:

Variant bez prestrešenia: (realizovaný v 1. etape)

Horná stanica:

lanovky.sk + Ateliér AAE, s.r.o.