16.06.2024

Spolková krajina Dolné Rakúsko má novú stratégiu pre horský cestovný ruch

Spolková krajina chce kúpiť podiely v lyžiarskych strediskách. Dohodli sa zatiaľ s tromi.

Ďalšie zatraktívnenie horskej turistiky v zime aj v lete, viac turistov a väčší záujem mladých o hory si od novej stratégie sľubuje spolková krajina Dolné Rakúsko. Poslankyňa regionálneho parlamentu Petra Bohuslav začiatkom marca v St. Pöltene informovala o založení podielovej spoločnosti Niederösterreich Bergbahnen, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou agentúry pre hospodárstvo ecoplus. Pomocou Niederösterreich Bergbahnen by chcela spolková krajina odkúpiť podiely v horských destináciách cestovného ruchu v regióne.

Spolková krajina týmto chce zabezpečiť ďalšie napredovanie a zvyšovanie atraktivity horskej turistiky v zime ako aj v lete. Zároveň týmto preberá regionálnu politickú zodpovednosť za oblasť, ktorej hospodársky rozvoj úzko súvisí s budúcnosťou a šancami na ďalší rozvoj územia.

Spoločný marketing pod jednou značkou

Projekt má za cieľ vybudovať spoločný marketing všetkých subjektov ktoré podnikajú v cestovnom ruchu - prevádzkovateľov lanoviek a vlekov, lyžiarske školy, požičovne, gastronomické zariadenia a pod. Tento sektor má v Dolnom Rakúsku podľa Bohuslav potenciál viac ako tisícky pracovných miest. Výsledkom projektu by tak mala byť ucelená ponuka horského cestovného ruchu pod jednou značkou.

Založeniu Niederösterreich Bergbahnen predchádzalo počas zimnej sezóny 2009/2010 vypracovanie štúdie skúmajúcej potenciál všetkých 45 prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v regióne. Štyri nasledovné kritériá – turistická relevancia, mikroklimatické podmienky, hospodársky potenciál a prírodné podmienky – spĺňalo sedem rezortov. Ide o strediská Hochkar, Ötscher, Annaberg, Semmering, St. Corona, Mönichkirchen a Mitterbach. V ďalšej analýze boli preskúmané ich regionálnohospodárske efekty a iné kritériá pre dlhodobé zabezpečenie potenciálu a ďalšieho rozvoja. Tieto splnilo šesť stredísk - Hochkar, Ötscher, Semmering, Annaberger, St. Corona a Mönichkirchen-Mariensee.

Prevádzkovateľom lanoviek a vlekov v týchto rezortoch štúdia odporučila prijať ponuku spolkovej krajiny na odkúpenie podielu v ich firmách.

Doterajšie rokovania zabezpečili, že Niederösterreich Bergbahnen budú mať svoj podiel v strediskách Annaberg (Annaberger Lifte), St. Corona (Bergbahnen St.Corona) a Mönichkirchen-Mariensee (Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee). So zostávajúcimi tromi strediskami Ötscher, Hochkar und Semmering prebiehajú rokovania. Pre stredisko Mitterbach su naplánované zvláštne rokovania.

Výstupy zo štúdie

Štúdia o horskom cestovnom ruchu v oblasti bola vypracovaná na vzorke 4 670 opýtaných (76% respondentov odpovedalo osobne a 24% cez internet) a obsahuje viaceré zaujímavé údaje. 52% návštevníkov horských stredísk cestovného ruchu v Dolnom Rakúsku pochádzalo z Rakúska, ďalšiu veľkú skupinu tvorili návštevníci z Maďarska, ktorých bolo 31%.

Návštevníci majú na výdavky počas dňa pripravených v priemere až 75 eur. Trhová hodnota značky Dolné Rakúsko je približne 24 miliónov eur a samotné lanovky sa na tejto hodnote podieľajú 4 miliónmi eur. Horský cestovný ruch zabezpečuje zhruba 1100 pracovných miest.

Medzi najčastejšie menované výhody uvádzali opýtaní dobrú dostupnosť, krátke čakacie doby a rodinnú priateľskú atmosféru. Strediská navštevuje veľký podiel rodín s deťmi a začiatočníkov, ktorí aj v budúcnosti majú patriť medzi primárnych klientov týchto stredísk. Budúcnosť týchto stredísk bude aj naďalej ovplyvňovaná dennými návštevníkmi z blízkeho okolia a z Maďarska, Slovenska a Česka.

Zľava: Prof. Christoph Madl MAS, GF NÖ Werbung; poslankyňa reg. parlamentu Dr. Petra Bohuslav; Mag. Helmut Miernicki, GF ecoplus

V priebehu nasledujúcich týždňov prinesieme na Lanovky.sk rozhovory so zástupcami prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v Dolnom Rakúsku a Štajersku. V pondelok 21.3 to bude rozhovor so zástupcom strediska Semmering – Zauberberg, o týždeň neskôr so zástupcom strediska Stuhleck.

Gabriel Maruščák, Matej Petőcz
16.03.2011

Aktuálna situácia v rakúskych strediskách blízko Slovenska
Gabriel Maruščák, Matej Petőcz 16.03.2011

Spolková krajina Dolné Rakúsko chce kúpiť podiely vo firmách prevádzkujúcich lyžiarske strediská. Manažérov horských stredísk cestovného ruchu Semmering Zauberberg a Stuhleck sme sa pýtali bližšie informácie o infraštruktúre, marketingu, podpore zo strany regionálnej vlády, doprave či pripravovaných investíciách v ich rezortoch.