23.05.2024

Eurofondy bude možné opäť využiť aj na lanovky

V novom programovom období 2014-2020 budú môcť opäť získať eurofondy aj prevádzkovatelia horských stredísk. Využiť to chcú napríklad v Bachledovej doline.

Európske štrukturálne fondy opäť podporia horské strediská na Slovensku. V súčasnosti je vypísaná výzva (kód 7/PRV/205), v rámci ktorej prevádzkovatelia stredísk môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok až 1,65 milióna eur. Je to najviac za ostatných viac ako päť rokov.

Cestovný ruch pritom na žiadosť Európskej komisie nebol v novom programovom období 2014-2020 zaradený do žiadnej z prioritných osí podpory z európskych fondov.

Pre podporu turizmu sa nakoniec našiel priestor v rámci Programu rozvoja vidieka (podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností), ktorý patrí pod Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Finančný príspevok je možné získať na výstavbu lanových dráh ale i nákup ďalšej techniky, napríklad turniketových alebo zasnežovacích systémov. „V rámci výzvy 7/PRV/2015 je možné a oprávnené aj obstaranie technológií, strojov, zariadení a podobne v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti,“ upresňuje pre Lanovky.sk hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Peter Hajnala.

Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je 3 milióny eur, v prípade finančne náročnejších projektov je možné ďalšie výdavky uviesť ako neoprávnené. Celková výška finančných prostriedkov určená na vyčerpanie vo výzve je 75 miliónov eur.

Intenzita pomoci z celkových oprávnených výdavkov je maximálne 55% v závislosti od miesta realizácie projektu. Minimálne 45% finančných prostriedkov tak prevádzkovatelia musia zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo napríklad prostredníctvom bankového úveru.

6-sedačka pre Ski Bachledova

Šancu získať eurofondy chce využiť spoločnosť Immobau, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko v Bachledovej doline. Immobau dlhodobo pripravuje projekt výmeny fixnej 3-sedačky za novú odpojiteľnú 6-sedačku s nekrytými vozňami a bez nástupného pásu.

„Výstavba lanovky je naplánovaná najskôr v roku 2016,“ tvrdí Dušan Šiška, konateľ spoločnosti Immobau. Lyžiarske stredisko pri obstarávaní lanovej dráhy predpokladá cenu 3,05 milióna eur bez DPH. „Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu,“ doplňuje Šiška.

Šikmá dĺžka 6-sedačky má byť 1484 metrov, prevýšenie 254 metrov a prepravná kapacita 2100 osôb za hodinu pri maximálnej prepravnej rýchlosti 5 m/s. Zachovaný má byť počet podpier – 15 kusov.

O finančný príspevok môžu, rovnako ako v minulosti, žiadať len prevádzkovatelia stredísk, ktorí sú mikro alebo malými podnikmi. Uvedenú podmienku nespĺňa najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk na Slovensku – spoločnosť Tatry mountain resorts.

V programovom období 2014-2020 je podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predbežne naplánovaná aj druhá výzva v rámci podopatrenia 6.4 (Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností), a to v roku 2018.

TIP: V rámci poslednej výzvy zameranej na cestovný ruch v programovom období 2007-2013 získalo deväť horských stredísk menšie granty v sume do 200-tisíc eur. Viac info v článku Horské strediská získali ďalšie eurofondy.

Matej Petőcz - lanovky.sk
09.08.2015