17.04.2024

Tatry mountain resorts

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (18. apríl 2018) – 18. apríla 2018 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2016/17 vo výške 9,223 mil. EUR a to tak, že 10% sa použije na doplnenie rezervného fondu a zvyšok vo výške 8,300 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti, opätovne zvolili za člena dozornej rady Pavla Mikušiaka, ktorému uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie a odvolali členov Výboru pre audit.

V rámci obchodného plánu na súčasný finančný rok predstavenstvo predstavilo finančný plán s ročnými konsolidovanými výnosmi vo výške 105,0 mil. EUR, čo by predstavovalo 9,5% medziročný nárast. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je plánovaný na 33,5 mil. EUR, teda 6,3% nárast oproti prevádzkovému zisku v minulom roku.

V rámci investičnej stratégie sa bude TMR zameriavať na poľské aj domáce prevádzky. Modernizácia poľského strediska Szczyrk bude pokračovať druhou etapou po získaní potrebných povolení. Investície budú smerovať aj do parku Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park) ako aj do rozširovania a zlepšovania kvality služieb v slovenských strediskách.

Viac informácií je k dispozícii na http://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromadenia/. Zápisnica RVZ bude zverejnená do 15 dní.


Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk), a 100 % podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a má 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Tlačová správa