25.06.2024

Odborná prax vo Švajčiarsku

Milí pracovníci zimných stredísk na Slovensku a lanovkári,

mnohí z Vás majú deti, vnúčatá alebo známych vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí radi spoznávajú svet, holdujú lyžiarskemu športu a neboja sa ani práce v zahraničí. Pre nastávajúcu zimnú sezónu 2023 pripravuje Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu strediskách cestovného ruchu vo Švajčiarsku v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v termíne od 10. decembra 2023 do 9. apríla 2024, teda vo vrchole zimnej sezóny. Uvedená prax je určená pre mladých ľudí od 18 do 26 rokov, ktorí majú aspoň základné znalosti nemeckého alebo anglického jazyka (základná podmienka). Pritom sa nevyžaduje odborné vzdelanie, záujemca nemusí byť ani študent, len musí byť pripravený absolvovať prax 4 mesiace vo Švajčiarsku.

Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti obsluhy (v termíne od 10.12. do 23.12.2023) v školskom hoteli vybranej švajčiarskej hotelovej školy vo Weggis v kolektíve mladých ľudí z Čiech, Maďarska, Litvy a dokonca z Južnej Afriky. V rámci kurzu je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu zabezpečí švajčiarsky partner odvoz do zariadenia cestovného ruchu v ktorom budú účastníci praxe pracovať ďalších tri a pol mesiaca do 9. apríla 2024. Atmosféru Vianoc, Silvestra a Nového roku prežijú v niektorom zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarskych Alpách ako pracovníci obsluhy alebo v kuchyni a to až do 9. apríla 2024. V kantóne Graubünden sa nachádzajú najznámejšie lyžiarske strediská Švajčiarska ako sú St. Moritz, Davos, Klosters, Lezerheide, Arosa a iné (do lyžiarskeho strediska Klosters chodil lyžovať aj princ Charles – dnes kráľ Karol s manželkou Dianou a ich deťmi). Prečo nevyužiť voľný čas počas víkendov na spoznávanie týchto stredísk, lyžovať na strmých svahoch alpských velikánov, navštevovať diskotéky a využívať bohatý nočný život (après ski) v týchto strediskách? Okrem toho majú účastníci praxe možnosť zdokonaliť sa v nemčine, resp. angličtine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk v jednej z najrozvinutejších krajín cestovného ruchu v Európe a získať diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré môžu využiť pri hľadaní nového zamestnania po skončení strednej či vysokej školy a pod. Nezanedbateľná je aj garantovaná výška čistého mesačného zárobku vo výške cca 845 €. Okrem toho možno rátať v obsluhe aj so sprepitným a príplatkami za prácu nadčas. Z uvedenej sumy sa už neplatí žiadna daň ani odvody, ani náklady na stravovanie a ubytovanie. Je to dá sa povedať „vreckové“. Ako s ním účastníci praxe naložia je len na nich. Niečo si možno kúpia, precestujú a prelyžujú ich vo Švajčiarsku, alebo si ich prinesú domov a v lete 2024 vycestujú niekam do zahraničia. Máme skúsenosti, že niektorý švajčiarsky zamestnávateľ požiadal praktikanta, s ktorým bol mimoriadne spokojný, aby prišiel na prax aj v letnej sezóne, ale za lepších platových podmienok – až 3 570 € (odpadne totiž platiť školné). Prax možno stráviť aj s priateľom (priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky - vek od 18 do 26 rokov, aspoň základná znalosť nemčiny alebo angličtiny a úspešné absolvovanie výberového konania v druhej polovici septembra 2023 v Banskej Bystrici, ktoré zahŕňa písomný test v nemčine alebo angličtine a osobný pohovor so záujemcom v nemčine alebo angličtine v rozsahu cca 10 – 12 min. Bližšie informácie o odbornej praxi nájdu záujemci na web. stránke www.swiss-slovaktourism.sk.

prof. Ing. Peter Patúš, PhD., riaditeľ Švajčiarsko – slovenského združenia cestovného ruchu (ŠSZCR)
08.06.2023