24.07.2024
Akým typom lanovky by ste nahradili súčasnú lanovku Skalnaté pleso - Lomnické sedlo? Zvážte prosím pred účasťou všetky za a proti, neberte v úvahu kapacitu lanovky-berie sa teoretické východisko-obe by mali rovnakú kapacitu)
$alt
Spolu hlasov: 3312