21.05.2024

Cenníky - Valčianska dolina

Cenník platný od 8.1.2024 do 25.2.2024
Druh lístka dospelí deti a seniori
1 deň 35 €  29 € 
8 hodín 1) 69 €  59 € 
4 hodiny 1) 31 €  27 € 
3 hodiny 2) 29 €  25 € 
1 hodina 3) 16 €  14 € 
večerný 4) 17 €  15 € 
1-denný rodinný 1+1 59 € 
1-denný rodinný 2+1 89 € 
1-denný rodinný 2+2,3 99 € 
deti a seniori
Deti do 14 rokov (vrátane) ku dňu zakúpenia lyžiarskeho lístka. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
Muži nad 60 rokov a ženy nad 55 rokov ku dňu zakúpenia lístka. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
1)
s prenosom voľných hodín, platí aj na večerné lyžovanie
2)
neplatí na večerné lyžovanie
3)
platí na denné, alebo večerné lyžovanie
4)
17,00 - 20,00 (len na vleky)
Deti do dovŕšenia 6. roku života ZADARMO len v prípade doprovodu rodiča alebo inej priamej rodiny staršej ako 18 rokov so zakúpeným a platným skipasom. Využitie zľavy je možné len v momente zakúpenia skipasu pre doprovod rodiča alebo inej priamej rodiny dieťaťa, na ktoré sa zľava sťahuje. Dieťa dostane identický typ skipasu ako je zakúpený skipas doprovodu rodiča alebo inej priamej rodiny dieťaťa. Spätné využitie zľavy pre dieťa pri už zakúpenom skipase rodiča alebo inej priamej rodiny dieťaťa nie je možné.

Upozornenie:
 • Všetky lístky sú neprenosné.
 • Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.
 • Kombinovanie zliav nie je možné.
 • Minimálna cena celodenného skipasu po zľave je 17,50 € dospelý a 14,00 € detský/senior.
 • Zľava platí len pre držiteľa karty na zakúpenie jedného skipasu.
 • Cena skipasu nezahŕňa zálohu za skipas 5,00-€. Záloha sa vracia cez automat pri pokladni. V prípade poruchy automatu sa záloha vracia priamo v pokladni. Pokladňa je otvorená ešte 15 minút po ukončení prevádzky LDZ.
 • V cene lístka nie je zahrnuté poistenie na horách.

Vysvetlivky:
 • Celosezónne lístky sa nemôžu využívať na podnikateľskú činnosť.
 • Detský lístok smie používať len dieťa s povinnou ochrannou lyžiarskou prilbou. Ochranné lyžiarske prilby sú povinné pre všetky deti mladšie ako 15 rokov.
 • U 8-hodinových lístkov sa môžu prenášať nevylyžované hodiny neobmedzene počas celej sezóny. Tieto lístky sa aktivujú prvým prechodom cez turniket. Odpočítava sa každých započatých 60 minút. 8-hodinové lístky platia aj na večerné lyžovanie.
 • Rodinný skipas si môže zakúpiť len priama rodina, t.j. rodičia s deťmi ktoré nedovŕšili 15 rok života ku dňu zakúpenia lyžiarskeho lístka. Pre uplatnenie je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti, deti preukaz poistenca.
 • Skupinové lístky platia pre skupiny 10 a viac osôb. Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu po predložení menného zoznamu účastníkov (meno, priezvisko, názov organizácie a kontakt).
 • V prípade vyzvania obsluhou lanových dopravných zariadení (ďalej v texte LDZ) je návštevník povinný preukázať sa platným lístkom. Pokiaľ obsluha LDZ zistí, že návštevník jazdí na neplatný, alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku na vrátenie peňazí. V prípade, že pri nastupovaní na LDZ nebude mať návštevník platný lístok, je povinný dodatočne zakúpiť si denný lístok a zaplatiť pokutu 66,- €.
 • Za stratu lístka prevádzkovateľ nezodpovedá.
 • Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ LDZ neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ zhoršením počasia, prípadne inými okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ. V prípade zastavenia prevádzky všetkých LDZ z dôvodu výpadku dodávky elektriny po dobu dlhšiu ako 2 hodiny môže návštevník požiadať o vrátenie 50 % zaplateného skipassu.
 • Každý návštevník lyžiarskeho strediska Snowland vo Valčianskej doline je povinný oboznámiť sa s tarifnými podmienkami a zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri miestach nástupu na LDZ. Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť.
 • Na večerné lyžovanie platia nasledovné typy lístkov: Večerný lístok, sezónny lístok, 8-hodinový lístok, 1-hodinový lístok.
 • Platbu platobnou kartou je nutné hlásiť obsluhe pokladne vopred. Akceptované typy kariet sú vyobrazené na pokladniach.
 • Vstup do YetiParku je pre deti do dovŕšenia 6. roku života ZADARMO len v prípade sprievodu rodiča alebo inej priamej rodiny staršej ako 18 rokov so zakúpeným a platným lyžiarskym lístkom. Dospelí môžu vstupovať
  do priestoru YetiParku len so zakúpeným a platným lyžiarskym lístkom a s deťmi vo veku do 10 rokov.
 • Všetky lyžiarske lístky sa stávajú neprenosnými prvým prechodom cez turniket pri lyžiarskom dopravnom zariadení.
 • Lyžiarsky lístok je monitorovaný systémom Skidata.