13.07.2024

Lanovky - Oravská Lesná

Vysvetlivky:
premáva, nepremáva, premáva na objednávku, porucha, dočasne nepremáva, údržba, vo výstavbe, neprevádzkovaná - zrušená, projekt, v príprave, neprevádzkovaná
Názov Pohorie
m

m

m n.m.

 m n.m.

os/h
Rok
4Oravská Lesná - Kohútik Slovenské Beskydy 154 788 796 951 2400 2017
4Oravská Lesná - Lehotská Slovenské Beskydy 142 975 794 936 2385 2007