13.07.2024

Lanovky - Banská Štiavnica

Vysvetlivky:
premáva, nepremáva, premáva na objednávku, porucha, dočasne nepremáva, údržba, vo výstavbe, neprevádzkovaná - zrušená, projekt, v príprave, neprevádzkovaná
Názov Pohorie
m

m

m n.m.

 m n.m.

os/h
Rok
4Banská Štiavnica - Horná Roveň Štiavnické vrchy 271 1272 579 850 1600 2009