23.07.2024

Rozhovor s Vladislavom Novýsedlákom

Vladislav Novýsedlák je od roku 2015 majiteľom spoločnosti VND, ktorá je výhradným obchodným zástupcom skupiny MND na Slovensku. Do skupiny MND patria napríklad lanové dráhy LST a zasnežovacie zariadenia Sufag. Novýsedlák tiež spolupracuje s českou spoločnosťou Unipark realizujúcou doplnkové atrakcie pre horské strediská. V minulosti pôsobil ako manažér v spoločnostiach Techmont a Oktan, absolvoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor ekonomika a riadenie podniku, so špecializáciou na personálny manažment.

Od roku 2009 pôsobíte v orgánoch spoločnosti VND, ktorá bola v rokoch 2012 až 2015 známa pod obchodným menom MND Eastern Europe a predtým pod menom Snowstar. VND je v súčasnosti výhradným obchodným zástupcom výrobcu lanových dráh LST pre Slovensko, Česko a Poľsko. Čo Vás viedlo k vstupu do horského biznisu?

Horský biznis mám rád pre jeho jedinečnosť a určitú nepredvídateľnosť. Bývam s rodinou pod Tatrami a spojenie biznisu a pobytu v prírode je presne to, čo mi vyhovuje.

V horskom biznise pracujem od roku 2006, keď som nastúpil do firmy TECHMONT ako zástupca riaditeľa pre ekonomické a administratívne záležitosti. Koncom toho istého roku sme založili spoločnosť SNOWSTAR, ktorá s TECHMONT-om úzko spolupracovala. Už vtedy bolo našim cieľom poskytovať lyžiarskym strediskám komplexné dodávky služby a preto sme popri dodávke a výstavbe lanových dráh POMA aktívne ponúkali a predávali zasnežovacie systémy a bezpečnostné vybavenie pre zjazdovky.

V oboch spoločnostiach TECHMONT a SNOWSTAR som súčasne pôsobil až do roku 2012, kedy prišla ponuka od skupiny MND o odkúpenie spoločnosti SNOWSTAR. V MND som videl potenciál a jej jednanie bolo transparentné. Prijal som ponuku pokračovať ako riaditeľ prvej dcérskej spoločnosti MND v strednej a východnej Európe. Firma SNOWSTAR sa premenovala na MND Eastern Europe a fungovala až do roku 2015.

V rokoch 2012 – 2014 uskutočnila MND niekoľko akvizícií. Najvýznamnejšími boli kúpa zasnežovacieho gigantu SNOWNET group (Sufag, Areco) a tiež LST, rodinnej nemeckej firmy vyrábajúcej lanovky. Po kúpe a v priebehu súčasnosti sa práve LST stalo najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou patriacou pod krídla skupiny MND. V roku 2015 sa mi podarilo dohodnúť s akcionármi MND na odkúpení celého obchodného podielu dcérskej spoločnosti. Firma sa premenovala na VND, z ktorej prvé dve písmená sú moje iniciály. Názov zároveň evokuje obchodnú príbuznosť s MND.

Aké sú podľa vás silné a slabé stránky spoločnosti LST?

LST je významným hráčom v lanovej doprave. Jeho inovatívne riešenia sú určené pre horské strediská a priemyselné či mestské oblasti, ktoré hľadajú nové hromadné spôsoby dopravy. Slabou stránkou LST je nižšia známosť na trhoch východnej Európy.

Spoločnosť LST vyvinula odpojiteľný jednolanový systém novej generácie, prvé zariadenie bolo v zimnej sezóne 2017/2018 v prevádzke v La Plagne vo Francúzsku. Aké sú najväčšie výhody odpojiteľného systému LST v porovnaní s ostatnými riešeniami dostupnými na trhu?

Po konzultácii s rôznymi prevádzkovateľmi lyžiarskych stredísk LST vyvinulo zariadenie prinášajúce inovácie do prostredia lanoviek s cieľom splniť požiadavky prevádzkovateľov podľa týchto hlavných cieľov:

• zlepšiť bezpečnosť a pohodlie používateľov aj operátorov;
• jednoduchý, efektný a efektívny design;
• zníženie spotreby elektrickej energie lanovej dráhy v prevádzke;
• zjednodušiť údržbu a znížiť náklady na údržbu.

Vybrať si nový odpojiteľný systém LST znamená:

• francúzske know-how: dizajn, výroba, montáž a certifikácia novej odpojiteľnej sedačky LST, realizovaná v Sainte-Hélène-du-Lac (Francúzsko);
• tím špecialistov, ktorý dokáže vypočuť budúceho prevádzkovateľa a prispôsobiť budúcu lanovku svojim potrebám vďaka vlastnému „in-house“ inžinierskemu oddeleniu;
• inovatívne technologické zariadenie, ktoré je moderné aj jednoduché;
• dizajn podľa požiadaviek prevádzkovateľa;
• zariadenie s úsporou energie so spotrebou prenosu v stanici blízko nuly;
• až 4 krát menej dielov na výmenu v rámci bežnej údržby a tiež ich jednoduchá náhrada.

V roku 2008 spoločnosť LST realizovala dodávku technológie pre fixnú 2-sedačkovú lanovku na skokanský mostík v Zakopanom a v roku 2014 inštaláciu fixnej 4-sedačky v Korbielówe v Poľskej republike. Aká je aktuálna situácia na trhu s horskými dopravnými zariadeniami v oblasti V4? Vidíte na trhu priestor pre ďalšie inštalácie LST?

Je potrebné spomenúť, že LST nie sú len lanovky a vleky ale aj dopravníkové pásy a nástupné pásy pre lanové dráhy. Len za obdobie rokov 2013 – 2018 sa v regióne Slovenska a Čiech inštalovalo 8 dopravníkových pásov a 2 nástupné pásy LST. To je celkom pekný výsledok na značku, o ktorej ešte stále niektoré strediská nevedia, že existuje.

MND momentálne zvažuje novú obchodnú stratégiu pre poľský a ukrajinský trh. Nemá zmysel robiť veci polovičato. Ak sa v centrále MND prijme rozhodnutie, že na tieto trhy sa sústredíme, urobí sa tak so všetkými možnými prostriedkami.

Okrem výstavby nových lanových dráh realizujete aj výstavbu nástupných pásov pre sedačkové lanovky iných výrobcov, naposledy v decembri 2018 v Mýte pod Ďumbierom. Existujú určité obmedzenia v prípade dodatočnej inštalácie pásu, v súvislosti s rokom výroby pôvodného zariadenia, výrobcom technológie lanovej dráhy a podobne?

Neexistujú zásadné obmedzenia. Nástupný pás LST môže byť nainštalovaný na každom fixnom alebo odpojiteľnom zariadení nezávisle od výrobcu lanovej dráhy, roku výroby alebo čokoľvek iného. Podmienkou inštalácie je, že musí byť prevedená výrobcom alebo subjektom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie (v prípade nástupných pásov LST môže inštaláciu vykonať spoločnosť VND).

Nástupné pásy LST sú navrhnuté a vyrobené s ohľadom na dlhodobú životnosť, majú dobre dimenzovaný rozvod a výkon motorprevodovky dosahuje 11 kW, čo je dvakrát viac ako bežné konkurenčné produkty. Zároveň je systém lamiel trvácny a zároveň jednoduchý z hľadiska údržby či prípadnej výmeny. Zbierame zatiaľ len pozitívne reakcie na naše nástupné pásy.

Aké konkrétne benefity prináša dodatočná inštalácia nástupného pásu na sedačkových lanovkách pre prevádzkovateľov dopravných zariadení?

Ak lanová dráha nebola dimenzovaná pre vyššiu dopravnú rýchlosť, pridaním nástupného pásu sa lyžiarom uľahčuje nástup na sedačku tým, že sa zníži relatívna rýchlosť.

Ak bola lanová dráha od začiatku dimenzovaná pre možné budúce použitie dopravného pásu a v technickej dokumentácii je definovaná vyššia rýchlosť, potom inštalácia dopravného pásu teoreticky umožňuje zvýšiť dopravnú rýchlosť a následne aj hodinovú kapacitu. Hovorím teoreticky, lebo existujú určité definované postupy.

Matej Petőcz - lanovky.sk
10.03.2019

Rozhovory s majiteľmi a zástupcami výrobcov horských dopravných zariadení
Matej Petőcz - LANOVKY.sk 2019

V rámci seriálu "Rozhovory s majiteľmi a zástupcami výrobcov horských dopravných zariadení" sme priniesli rozhovory s Ľubomírom Lorencovičom, Vladislavom Novýsedlákom, Tomášom Friedom a Jaroslavom Mačičákom.