17.07.2024

Na návšteve v strediskách: Jasenská dolina

Lanová dráha v Jasenskej doline je raritou na Slovensku. Ako nová bola v roku 1997 dovezená od dodávateľa Garaventa CTEC zo Spojených štátov Amerických.

„Lanová dráha aj s dopravou nás vyšla lacnejšie ako kúpa novej z Európy,“ hovorí Janka Mikušáková, marketingová manažérka spoločnosti JASED, ktorá prevádzkuje stredisko. „Lanovka je bezporuchová, licencia na prevádzkovanie dopravy bola počas uplynulej jesene obnovená na ďalších 10 rokov,“ tvrdí.

Lyžiarske stredisko je rozdelené do dvoch lokalít - Kašová so sedačkovou lanovkou je vybavená technickým zasnežovaním, Lehota s lyžiarskym vlekom Tatrapoma H80 je odkázaná na prírodný sneh. Obe lokality sú vzdialené približne 1,3 km cesty autom a nie sú prepojené lyžiarskymi zjazdovkami.

„Na Lehote máme dokončený projekt na sedačkovú lanovku a technické zasnežovanie, spolu s prepojením na Kašovú. Zámer je zapracovaný do územného plánu obce a pozemky sú vysporiadané,“ hovorí Mikušáková z Jasedu. V súčasnosti sa hľadá investor, ktorý by projekt prefinancoval. V uplynulých rokoch sa zisk Jasedu pohyboval blízko nuly a kapacita prevádzkovateľa investovať z vlastných zdrojov je minimálna.

Novinkou od roku 2016 je rozšírenie strediska aj o letnú prevádzku, počas ktorej lanová dráha premáva počas víkendov a sviatkov, za predpokladu priaznivého počasia. Miestna skupina nadšencov vybudovala v stredisku bikepark s piatimi zjazdovými trasami pre cyklistov. K dispozícii je tiež náučný chodník pre rodiny s deťmi.

Letnú sezónu v stredisku by posilnilo aj vybudovanie vodnej plochy, ktorá by súčasne slúžila aj ako retenčná nádrž pre technické zasnežovanie, nakoľko v uplynulých rokoch zaznamenali nedostatočný prietok vody vo vodnom toku. Na výstavbu nádrže spoločnosť Jased získala stavebné povolenie.

V Turci je prevádzkovaných niekoľko lyžiarskych stredísk s lanovkami. V minulosti bol v predaji spoločný skipas pre Valčiansku dolinu, Jasenskú dolinu a Martinské hole. Iniciátorom spoločného skipasu bola Mikušáková, v súčasnosti ale už nie je v predaji.

Pri zavádzaní spoločného skipasu sa inšpirovali skúsenosťami z Rakúska. Pre potreby spoločného skipasu v Jasenskej doline zakúpili samostatný softvér a hardvérové vybavenie, primárnou cieľovou skupinou boli ubytovaní hostia v Martine.

„Tridsať rokov pôsobím v Turci. Je to maličký región a preto je potrebná spolupráca. Bohužiaľ, nebola priaznivá konštelácia hviezd na to, aby mohol projekt spoločného skipasu dlhodobo fungovať,“ hovorí Mikušáková. Prvým lyžiarskym strediskom, ktoré z projektu vystúpilo, boli Martinské hole.

V roku 2015 sa uskutočnil druhý pokus o spoluprácu. Vďaka regionálnej karte oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko mal držiteľ karty zľavu v strediskách Jasenská dolina, Valčianska dolina, Martinské hole a Skalka. Regionálna karta fungovala iba jeden rok.

--

Dátum návštevy v stredisku 8. januára 2019.

Fotogaléria z návštevy je k dispozícii pod článkom.

Matej Petőcz - lanovky.sk
23.05.2019

Na návšteve v strediskách
Matej Petőcz - LANOVKY.sk 2015-2023

V rokoch 2015-2023 sme navštívili na lyžiach všetky lyžiarske strediská s lanovkami na Slovensku, spolu ide o 31 horských stredísk v štyroch samosprávnych krajoch.