13.07.2024

Príprava modernizácie Kojšovskej hole pokračuje

O modernizácii horského strediska Skipark Erika - Kojšovská hoľa sme sa zhovárali s Andrejom Šimkom, konateľom spoločnosti NOAD. V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie získal v decembri 2018 investor súhlasné stanovisko k výstavbe novej lanovej dráhy zo Zlatej Idky, 11 lyžiarskych vlekov, nových zjazdových tratí s technickým zasnežovaním a ďalších objektov.

Aká je aktuálna situácia v oblasti schvaľovacieho procesu modernizácie strediska? Prebehlo už územné konanie?

Vzhľadom k rozsahu modernizácie, sme ešte stále vo fáze prípravy dokumentácie pre územné konanie. Pred spustením územného konania musíme mať jasno v otázke použitých technológií a výber konečných technických riešení si vyžaduje viac času, ako sme pôvodne predpokladali.

V akom rozsahu sa nakoniec modernizácia po pripomienkach orgánov pripravuje? Mohli by ste priblížiť aktuálny rozsah projektu?

Technológia, ktorú aktuálne máme na Kojšovskej holi bude kompletne vymenená. Ako súčasť projektu bude obnovená pôvodná zjazdovky do Kojšovskej doliny, obnovená a predĺžená pôvodná zjazdovka do Perlovej doliny smerom na Gelnicu, bude vybudovaná nádrž na zasnežovanie, kompletne nový systém zasnežovania, nová lanová dráha s medzistanicou, nové objekty staníc atď. Rozsah modernizácie v podstate pre nás znamená „vybudovanie nového strediska“ na pôvodnom mieste.

Aká je celková výška investície a akým spôsobom máte zabezpečené financovanie projektu?

Rádovo sa hrubý odhad pohybuje na úrovni 30 miliónov eur, otázka zdrojov a ich štruktúry bude ujasnená po stanovení jednotlivých technických riešení a po dohodách s dodávateľmi základných technológií.

Môžete prosím bližšie zverejniť technické parametre horských technológií, s ktorými sa počíta v projekte, prebehli už obchodné súťaže na dodávateľov napríklad dopravných zariadení alebo zasnežovacieho systému, ak áno s akým výsledkom?

V podstate celý rok 2019 bol pre nás predovšetkým o hľadaní vhodných technických riešení a komunikácii s ich možnými dodávateľmi. Prebehlo už množstvo jednaní, prezentácií, obhliadok, projektových príprav a iných činností, ktoré s výberom jednotlivých technológií úzko súvisia a naši potencionálni dodávatelia intenzívne pracujú na podkladoch, ktoré by mali slúžiť pre naše finálne rozhodnutia. Viac-menej máme veľmi konkrétne ponuky vo finálnej fáze na nosné dopravné zariadenie – lanovú dráhu a systém zasnežovania.

Vo februári 2019 ste pre denník Korzár uviedli, že v decembri 2021 sa má ukončiť prvá etapa modernizácie. Aký je aktuálny časový harmonogram výstavby?

Termín ukončenia prvej etapy december 2021 sme si nastavili ako ten najoptimistickejší variant, kedy by bolo možné uvažovať o obnove prevádzky strediska v určitom režime. Prvý polrok tohto roku ukáže, ako veľmi optimistickí môžeme byť.

TIP: Nový projekt na modernizáciu Kojšovskej hole v procese EIA (21.10.2016 – Lanovky.sk)

Modernizácia horského strediska Kojšovská hoľa podľa štúdie spoločnosti Enviconsult. Zdroj: Enviroportál, MŽP SR

^^^Modernizácia horského strediska Kojšovská hoľa podľa štúdie spoločnosti Enviconsult. Zdroj: Enviroportál, MŽP SR

Matej Petőcz - lanovky.sk
26.03.2020