19.07.2024

Visutá lanová dráha by mohla prepojiť dve tatranské strediská

V Bialke Tatrzanskej pripravujú ambiciózny projekt prepojenia so strediskom Grapa Litwinka v obci Čierna hora.

V populárnom poľskom horskom stredisku Białka Tatrzańska pripravujú projekt visutej lanovej dráhy kyvadlového systému s prevádzkou dvoch vozňov, ktorá by prepojila lyžiarske strediská Kotelnica v Białke Tatrzanskej a Grapa Litwinka v Čiernej hore.

Dĺžka celoročne prevádzkovanej lanovej dráhy by bola približne 1800 metrov, prevýšenie 190 metrov. Dolná stanica projektovaného zariadenia by bola umiestnená na území obce Bialka Tatrzanska, s veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti aquaparku Terma Bania. Trasa lanovej dráhy by viedla ponad bytovú zástavbu obce Białka Tatrzańska a ponad rieku Biela Voda až na vrchol Litwinka, kde by bola umiestnená horná stanica. Trasa lanovej dráhy by mala v najvyššom bode viesť až 80 metrov nad zemou.

Súčasťou prvej z troch podpier lanovej dráhy (v smere z Kotelnice na Litwinku) by bola aj uzavretá vyhliadková plošina s kaviarňou, na ktorú by bol prístup priamo z centra obce pomocou výťahu. Prevádzka lanovej dráhy by bola celoročná.

Investičný zámer sa aktuálne nachádza v štádiu projektovej prípravy, výkupu pozemkov a získavania potrebných povolení. Investorom je spoločnosť Białka Ski Resort Sp. z o.o., založená v decembri 2018. Spoločníkmi sú Wojciech Władysław Zieliński a Radosław Henryk Sitek. Prepojenie by chceli čiastočne financovať cez európske fondy, zámer by ale chceli realizovať aj v prípade, že v žiadosti o eurofondy nebudú úspešní.

Zdroj: Investor, zverejnené v týždenníku Tygodnik Podhalański

Zdroj: Investor, zverejnené v týždenníku Tygodnik Podhalański

Zdroj: Investor, zverejnené v týždenníku Tygodnik Podhalański

Zdroj: Investor, zverejnené v týždenníku Tygodnik Podhalański

Prvé povolenia by investori mohli získať už v najbližších mesiacoch. Začiatok výstavby lanovej dráhy môžeme za predpokladu získania potrebných povolení a zabezpečenia financovania očakávať v horizonte niekoľkých rokov. O zámere informoval týždenník Tygodnik Podhalański.

Matej Petőcz - lanovky.sk
02.05.2020