23.07.2024

V PKL majú veľké ambície vrátane výstavby nových stredísk

Spoločnosti PKL po opätovnom zoštátnení v decembri 2018 rastú tržby. V súčasnosti dosahujú tretinu výnosov TMR. PKL nechýba investičný apetít a má ambiciózne plány.

PKL boli dlhé roky štátnym podnikom, od roku 2000 patrili pod poľské štátne železnice. V roku 2013 boli sprivatizované investičným fondom Mid Europa Partners. PKL následne prevzali väčšinový podiel v stredisku Jaworzyna Krynicka, čím rozšírili svoje pole pôsobnosti o ďalšiu lokalitu.

V čase privatizácie strediská PKL tlačili pred sebou veľký investičný dlh z minulosti. Portfólio stredísk PKL je navyše špecifické tým, že je roztrúsené do siedmych menších až stredne veľkých lokalít, viacero stredísk spadá do kategórie „jednolanovkových“.

V roku 2018 PKL opäť zmenil majiteľa. Jeho staronovým majiteľom sa stal štát, no spoločnosť sa už nevrátila do portfólia poľských železníc, ale začlenená bola pod novovzniknutý štátny Poľský fond rozvoja. Formálne je teraz PKL investíciou fondu PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN („PFR FI“).

Fond PFR FI investuje do rôznych infraštrukturálnych projektov, z toho sa skibiznisu týka ešte jeden. Koncom roka 2022 nadobudol menšinový 45% podiel v známom výrobcovi zasnežovacej techniky Supersnow.

Nová stratégia pod PFR FI

PKL sa po jeho opätovnom prevzatí štátom v roku 2018 zaoberajú nielen modernizáciou svojich existujúcich stredísk, ale aj možnosťou realizovať nové projekty na zelenej lúke či prevziať iné rezorty.

Podľa investičnej stratégie PKL na roky 2021-2025 aktualizovanej v novembri 2020 boli pre jednotlivé strediská naplánované nasledovné strategické ciele:

• Zakopané Kasprov vrch: zvýšenie monetizácie, zvýšenie EBITDA na viac ako 45 miliónov PLN;
• Zakopané Gubałówka: maximalizácia efektivity využívanej infraštruktúry;
• Krynica – Jaworzyna Krynicka: návrat na zoznam „TOP 3“ lyžiarskych stredísk v Poľsku;
• Krynica – Góra Parkowa: premena rezortu na tematický park;
• Szczawnica Palenica: využitie potenciálu lokality odstránením bariér jej rozvoja;
• Góra Żar: zvýšiť význam centra vďaka využitia potenciálu blízkosti regiónu Horné Sliezsko;
• Zawoja – Mosorny Groń: zabezpečenie trvalej ziskovosti strediska.

Čo sa podarilo realizovať

PKL nemajú obavy ohlasovať poľským médiám investície už v prvotnom štádiu ich prípravy. Prax však ukazuje, že investičný plán je neustále aktualizovaný a menený, keďže naráža na realitu a zdržania pri získavaní potrebných povolení či problémy súvisiace s pozemkami.

Kapitálové výdavky vynaložené PKL na rozvoj stredísk v rokoch 2013 – 2018 dosiahli 46 miliónov PLN, v rokoch 2019 – 2021 to bolo 87 miliónov PLN.

V roku 2022 sa PKL podarilo odovzdať novú odpojiteľnú 8-kabínku postavenú na zelenej lúke pri Solinskej priehrade neďaleko Medzilaboriec, ako aj odpojiteľnú 6-sedačku v Krynici.

Počas roka 2022 bola taktiež v meste Krynica ukončená modernizácia staníc pozemnej lanovej dráhy na Góru Parkowu vrátane modernizácie vyhliadkovej reštaurácie. Túto investíciu neprevádzkuje spoločnosť Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., ale PKL priamo.

V roku 2023 PKL plánuje odovzdať odpojiteľnú 4-sedačku opäť v Krynici.

Budúce projekty PKL

Medzi zaujímavé projekty ohlásené PKL, i keď bez konkrétneho časového horizontu, keďže závisia od získania potrebných povolení, patria:

• výmena sedačkovej lanovky Goryczkowa na Kasprovom vrchu za odpojiteľnú sedačku vrátane výstavby technického zasnežovania na priľahlej zjazdovke a predĺženia sedačky o 150 metrov smerom dole;
• reaktivácia lyžiarskeho strediska v Poronine v lokalite Galicowa grapa s výstavbou odpojiteľnej sedačky (prevzatie existujúceho projektu od inej skupiny podnikateľov);
• modernizácia technického zasnežovania a profilu zjazdovky č. 1 v stredisku Szczawnica Palenica a výstavba 4-sedačkovej lanovky pri zjazdovke č. 2 Szafranówka;
• výmena fixnej lanovky v lokalite Zakopane - Butorowy wierch za novú lanovku a reaktivácia zjazdovej trasy;
• modernizácia strediska Jaworznya Krynicka a jeho prepojenie so strediskom Słotwiny arena, obnova lyžiarskeho strediska Muszyna-Szczawnik vrátane jeho prepojenia so strediskom Jaworzyna Krynicka (viac info v samostatnom článku – viď link dole).

PKL sa tiež zaoberá projektom tematického zábavného parku v obci Alwernia na polceste medzi Krakovom a Katovicami.

Porovnanie s TMR

Investičná stratégia PKL na roky 2021-2025 aktualizovaná v novembri 2020 predpokladá vďaka investíciám (výdavky 410 miliónov PLN) zdvojnásobenie hodnoty výnosov na 223 miliónov PLN a výsledku EBITDA na 113 miliónov PLN do roku 2025.

Vo fiškálnom roku 2022 dosiahli spoločnosti skupiny PKL konsolidované výnosy na úrovni cca 43,5 milióna eur (z toho PKL 166 miliónov PLN a PKL Solina 23 miliónov PLN, t.j. 189 miliónov PLN).

Na porovnanie, slovenská skupina Tatry mountain resorts dosiahla za rovnaké obdobie výnosy 133,6 milióna eur.

--

Matej Petőcz - lanovky.sk
28.12.2023

Novinky 2023 v horských strediskách
Matej Petőcz - LANOVKY.sk 2023

Počas roka 2023 sa vo viacerých horských strediskách realizovali rôzne investičné akcie.