19.07.2024

Donovaly - nová lanovka

Telemix ve středisku d’Orciéres - Francie Lanová dráha POMA typu Telemix 6/8 (so 6-miestnymi odpojiteľnými vozňami a 8-miestnymi kabínkami) určenej na prepravu peších cestujúcich a lyžiarov v lyžiarskom stredisku Nová Hoľa - Donovaly je novým druhom lanovej dráhy s kombináciou odpojiteľných vozňov a kabín; ide o jednolanovú sedačkovú lanovú dráhu s odpojiteľnými vozňami typu Telemix 6/8, ktorá pozostáva z najmodernejších zariadení v oblasti technológie lanových dopravných zariadení, najmä pokiaľ ide o štandardizáciu a predmontovanie komponentov vyvinutých POMOU pre stanice typu Satellit. Obsahuje aj nový rad kabínok Diamond. Telemix Laliky - Veľká Rača Kombinácia sedačiek a kabín umožňuje prepravu všetkých skupín cestujúcich od lyžiarov prepravovaných na sedačkách po peších cestujúcich, deti, atď prepravovaných v kabínkach. Do úvahy prichádza 7 osemmiestnych kabínok a 63 šesťmiestnych sedačiek. V prípade požiadavky strediska sa tento počet dá upraviť 10 kabínok a 60 sedačiek (Poma dokoca vyrába aj kabínky, kde sa nedá sedieť, s kapacitou 10 osôb, no toto riešenie je v prípade Donovál málo pravdepodobné). Čiže celková prepravná kapacita lanovky bude najmenej 2534 a maximálne 2569 osôb/hod (2686 v prípade použitia 10-miestnych kabínok). Ďalšie technické údaje:

 • Vodorovná dĺžka 1226 m
 • Šikmá dĺžka 1312 m
 • Prevýšenie 444 m
 • Počet traťových podpier 15
 • Ťažná vetva pravá
 • Rozchod lana 6,20 m
 • Dopravná rýchlosť 0 – 5 m/s
 • Rýchlosť v stanici 0,3 m/s
 • Umiestnenie poháň./napín. stanice údolné, 916 m n.m.
 • Umiestnenie vratnej stanice vrcholové, 1360 m n.m.
 • Priemer dopravného lana 47 mm
 • Inštalovaný výkon 633 kW (500 V)
 • Vzdialenosť/časový interval medzi vozňami 44,03 m / 8,8 s
 • Prepravný čas 4 min 22 s

Upozornenie: údaje sú zatiaľ iba predbežné, čiže zistené serverom www.lanovky.sk a nie sú záväzné (ešte sa určite budú upravovať po zameraní trasy lanovky). Všetky údaje, ktoré získame tu budeme postupne dopĺňať! Lanovka bude postavená koncom roku 2005.

Peťo - lanovky.sk