24.07.2024

Projekty výstavby nových lanoviek, 1. časť

Dnešným dňom začíname uverejňovať projekty výstavby lanoviek na Slovensku, ktoré sú v štádiu príprav. Začíname Banskobystrickým krajom a predstavíme si prvé tri projekty: Králiky, Malachov a Čremošné

Banskobystrický kraj

1.Kraliky:


SKI LIFT s.r.o.
Termín výstavby rok: 2009
typ LD: osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek
ťažná vetva: ľavá
projektované zaťaženie - ťažná vetva 100 %
projektované zaťaženie - vratná vetva 0 %
prepravná kapacita 2250 os/h
dolná stanica 811,55 m
horná stanica 933,55 m
šikmá dĺžka 674,76 m
vodorovná dĺžka 662 m
prevýšenie 122 m
priemerný sklon trate 18,43 %
maximálny sklon trate 47,06 %
max. dopravná rýchlosť 5 m/s
čas jazdy 2,57 min.
časový interval vozňov 6,40 s
vzdialenosť vozňov 32 m
počet vozňov 48
počet podpier 7
dopravné lano 38 mm; dĺžka 1400,34 m
počet kladiek 104
rozchod dopravného lana na trati 5200 mm
hlavný pohon
núdzový pohon 44 kW
hlavná prevodovka vyťaženie: 77 %
výkon hlavného pohonu - rozjazdový 203 kW
výkon hlavného pohonu - trvalý 155 kW
postupne dopĺňané informácie sú na web stránke: http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=86

2.Malachov:

SKI Centrum Malachov s. r. o.
Termín začatia výstavby: september 2007
Predpoklad ukončenia výstavby: október 2015
S1, S2 SEDAČKOVÁ LANOVKA DOPPELMAYR
Štvorsedačková lanová dráha typu 4-CLF-245 s pevným uchytením sedačiek,
podzemným pohonom a rozbehovým pásom,
DOPPELMAYR lanová dráha s oceľovou konštrukciou podpier trasy a staníc.
Technické parametre sedačkovej lanovky S1
parametre jednotka kapacita
Dĺžka m 960
Prevýšenie m 220
Kapacita os./hod 2400
Jazdná rýchlosť m/s 2,70
Počet sedačiek ks 138
Priemer lana mm 38,00
Rozpon lana m 4,80
Jazdná doba min 8,07
S1 – sedačková lanovka
Lokalita je navrhovaná pre osadenie sedačkovej lanovky, súbežne s jestvujúcim lyžiarskym vlekom L0. Časť lokality S1 leží na území Malachova a časť na území Horných Pršian, časť je na lesnej pôde a časť je na poľnohospodárskej pôde, vedenou ako TTP. Jeho celková dĺžka je navrhovaná 900 m.Jestvujúci lyžiarsky vlek je navrhovaný nahradiť sedačkovou lanovou dráhou, ktorá bude predĺžená na hrebeň Lažteka. Jestvujúci lyžiarsky vlek sa nedemontuje, bude využitý pre obsluhu bobovej dráhy. S2 -L6 lyžiarsky vlek - sedačková lanovka Časť lokality L6-S2 bola čiastočne odsúhlasená v predchádzajúcom doplnku ako lokalita č.6 ako lyžiarsky vlek. OHDZ je uvažované podľa technických podmienok vybudovať v II. etape priamo ako sedačkovú lanovku S2, 11 respektíve ako dočasný medzistupeň v podobe lyžiarskeho vleku L6. OHDZ leží v k.ú. Malachov na poľnohospodárskej pôde, vedenej ako TTP. Celková dĺžka navrhovanej sedačkovej lanovky je navrhovaná 1000 m. ( V zámere je aj uvedený variant č.2 ktorý počíta aj s treťou sedačkovou lanovkou a druhá sedačková lanovka spomenutá vyššie má inú polohu. Tieto lanovky nie su bližšie špecifikované a nie sú ani zakreslené do priložených máp.Projekt má dátum jún 2007 a názov strediska je tam Ski centrum malachov pričom podľa súčasnej webovej stránky strediska je názov Ski malachov a ten vlastni firma Funland a.s podľa obchodného registraSR(orsr) uvedený konateľ v projekte, nevystupuje v novej firme; pravdepodobne medzičasom došlo k predaju strediska)

3.Čremošné

LVIS – AB, s.r.o.
4-sedačková lanovka značky LD POMA TS 4p s prepravnou kapacitou 2 400 osôb/hod. a dĺžkou 700 m.
Predpokladaný termín začatia a termín ukončenia výstavby IX/2008 – XII/2010
dĺžka 700m.
prevýšenie 210m.
dopravná rýchlosť 2,6[m.s-1]
počet vozňov 91
výkon 185 Kw
kapacita 2400 os/h
doba jazdy 4,5min
počet podpier 7
PS 01 LD POMA TS 4p
Jedná sa o sedačkovú lanovú dráhu jednolanovú, obežnú, s nekrytými 4-miestnymi vozňami pevne uchytenými na dopravné lano. Údolná stanica je stanicou poháňacou a zároveň napínacou. V údolnej stanici je umiestnený nástupný pás so 4 nástupnými bránkami pre nastupovanie lyžiarov. Vrcholová stanica je stanica vratná a má premiestniteľnú hornú časť konštrukcie spojenú s vratným lanovým kotúčom, čo sa využije v prípade bežného predĺženia dopravného lana do 1 m. Sedačková lanovka bude osadená v trase prirodzeného sklonu svahu s križovaním existujúceho vleku LV TATRAPOMA, ktorý bude pred montážou LD demontovaný. Nástupný areál lyžiarskeho strediska je situovaný vo vrchnej časti svahu (800 m n.m.) na rozhraní katastrov obcí Čremošné a Rakša. Vybudovaním LD POMA TS 4p v navrhnutej trase bude možné vhodne doplniť a alternovať prepravné kapacity existujúcich OHDZ (dôjde k výmene za nové typy) a najmä bezkolízne využívať existujúce zjazdové trate pri kvalitatívne vyššom komforte prepravy peších osôb a lyžiarov, zároveň bude možné LD využívať aj v letnej sezóne na prepravu turistov.

Zdroj čerpania informácií bol Enviroportal.sk a strediská.


Pokiaľ máte ďalšie informácie o projektoch v týchto strediskách (alebo aj iných, v tomto seriály neuverejnených), prosím zašlite nám ich.


Koniec 1. časti.

Tomáš Marcinek pre Lanovky.sk
7.3.2009
Projekty výstavby nových lanoviek na Slovensku
Marcinek, Petőcz, Brňák, Ševčík

Tomáš Marcinek pre vás pripravil informácie o projektoch výstavby nových lanoviek na Slovensku, ktoré sú v štádiu príprav. Opätovne upozorňujeme, že sú to len prvotné plány, ktoré sa môžu od definitívnej podoby výstavby líšiť, ako aj termín výstavby.