24.07.2024

Projekty výstavby nových lanoviek, 3. časť

V dnešnej tretej časti sa pozrieme, čo majú v pláne strediská Čertovica, Vyšná a Nižná Boca. Opätovne upozorňujeme, že sú to len prvotné plány, ktoré sa môžu od definitívnej podoby výstavby líšiť ako aj termín výstavby.

Banskobystrický kraj

6.Čertovica:


STIV Čertovica, spol. s r.o.
TERMÍN: začatia stavby : 08 / 2007
ukončenia stavby : 11 / 2010
ukončenia prevádzky : neurčený
SO 001 Sedačková lanovka
Sedačková lanovka je navrhnutá z údolnej stanice pri Penzióne STIV na úpätí južného svahu nad sedlom Čertovica. Je určená pre prepravu lyžiarov v zime a turistov v letnom
období. Jej trasa je vedená pásmom lesa po jeho hranicu v nadmorskej výške 1482 m n. m., kde sa trasa zalomí severným smerom a skončí pod vrcholom Rovienky v nadmorskej výške 1600 m n.m. Celková dlžka lanovky bude cca 1500,0 m, s prevýšením 350 m.
Konštrukčne ide o lanovú dráhu s pevným uchytením vozňov s celkovou prepravnou kapacitou maximálne 1200 os./hod. Laná budú uchytené na oceľových pilieroch ukotvených do betónových pätiek. Prevádzková rýchlosť bude zabezpečovaná elektromotorom s výkonom 146 kW a bude činiť 2,20 m/s. Núdzový pohon v prípade prevádzkovej ponuky bude zabezpečovaný dieselovým agregátom náhradného zdroja. Pohonná jednotka bude umiestnená v údolnej stanici.
(ďalšie technické parametre lanovky nie sú k dispozícii)

Dôvod (účel): Intenzifikácia turistického ruchu sa v minulých rokoch prejavila zvýšeným záujmom zahraničných turistov v zimnom ale aj letnom období. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa investor rozhodol rekonštruovať jestvujúce a realizovať nové zariadenia, ktoré umožnia intenzívnejšie a atraktívnejšie využit prírodné danosti lokality.


7. Vyšná Boca:

Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s.
Časový horizont rokov 2007 - 2009 (2010)
Predpokladané parametre sedačkovej lanovky sú: údolná stanica na kóte 1 060 m n. m., vrcholová stanica na kóte 1 341 m n. m., šikmá dĺžka 1 043m, výškový rozdiel 335 m.
Súčasne s výstavbou štvorsedačky je potrebná realizácia zjazdovky D celkovej šikmej dĺžky cca 1 035 m., ktorá je vymedzená rozdielom medzi kótami cca 990 m n. m. a 1 277 m n. m. Jej optimálna šírka je min. 26 m.
Novonavrhnuté osobné dopravné zariadenia ( OHDZ ):
štvorsedačková lanovka systému štvormiestna s pevným uchytením ( ľavá ):

výrobca Doppelmayr GmbH ( Rakúsko ) Gardventa GmbH ( Rakúsko ) A - 2100 Korneuburg
vrcholová stanica 1 341,00 m n. m
údolná stanica 1 003,00 m n. m
šikmá dĺžka 1 042,77 m
prevýšenie 335,00 m
dopravný výkon 1 200 osôb / hod.
dopravná rýchlosť 0 - 2,3 m / s
osoby / sedačka 4
počet sedačiek 77 ks
odstup sedačiek 24,4 m
čas jazdy 7,56 min.
priemer lana 38 mm
počet podpier 11 ks
výkon motorov 231 kW
núdzový pohon diesel ( 96 kW )
pohonná stanica dole
vratná stanica hore
napínacie zariadenie hydraulické
preprava smerom nahor 100 %

Dôvod (účel): Bocká dolina ako dopravný koridor prekleňujúci hrebeň Nízkych Tatier je druhým najvýznamnejším po Donovaloch. Hlavne lyžiarske stredisko Čertovica bolo známe a populárne hlavne v päťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych rokov. Rozvoj strediska sa neskôr zabrzdil a stagnoval. Okrem Čertovice sa čiastočne vybudovalo lyžiarske zázemie na Nižnej Boci, Vyšnej Boci a pri rekreačnom objekte Barbora. Vzhľadom na finančné možnosti obcí v Bockej doline sa rozvoj rekreačného potenciálu vyvíja pomaly a nie je možný bez silných zahraničných a domácich investorov. Významne sa začali vyvíjať rozvojové aktivity v priestoroch Čertovice, pri dobudovaní areálu a zázemia hotela Barbora a prípadne nového lyžiarskeho strediska na Nižnej Boci v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a to ÚPD VÚC Žilinského kraja.
Na Liptove v časti Nízkych Tatier sa tak po území Demänovskej doliny stáva druhým najvýznamnejším zimným lyžiarskym centrom územie Bockej doliny. Ďalej sú to strediská v Liptovskom Jáne a Závažnej Porube, Iľanove, Ploštíne a Pavčinej Lehote. Aby sa však Bocká dolina stala plnohodnotným územím pre voľný a viazaný cestovný ruch je potrebné postupne dobudovať všetky tu sa nachádzajúce lyžiarske strediská a zároveň zabezpečiť postupnú obnovu lyžiarskych horských dopravných zariadení na Nižnej Boci, Vyšnej Boci a Čertovici a dobudovať ich na európsky štandard pre zimné lyžiarske využitie.


6.Nižná Boca:

Boca Resort, s.r.o
Podľa zverejnených dokumentov by mali byť v budúcnosti vybudované štyri sedačkové lanovky.
Bližšie údaje o lanovkách ako aj o termíne výstavby a spustenia sa nám nepodarilo získať.


Zdroj čerpania informácií bol Enviroportal.sk a strediská.


Pokiaľ máte ďalšie informácie o projektoch v týchto strediskách (alebo aj iných, v tomto seriály neuverejnených), prosím zašlite nám ich.


Koniec 3. časti.
Tomáš Marcinek
21.03.2009
Projekty výstavby nových lanoviek na Slovensku
Marcinek, Petőcz, Brňák, Ševčík

Tomáš Marcinek pre vás pripravil informácie o projektoch výstavby nových lanoviek na Slovensku, ktoré sú v štádiu príprav. Opätovne upozorňujeme, že sú to len prvotné plány, ktoré sa môžu od definitívnej podoby výstavby líšiť, ako aj termín výstavby.