20.06.2024

Kabínková lanová dráha Funitel Priehyba - Chopok

Na severných svahoch Chopku bude v roku 2011 a 2012 vybudovaný dvojlanový vetru odolný dopravný systém FUNITEL 24 – FUN.

Identifikačné údaje

 • Lokalita: Jasná, Nízke Tatry, CHOPOK – sever
 • Investor: Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš
 • Projektant stavby: Ateliér AAE, s.r.o., Ružomberok
 • Hlavný inžinier stavby: Ing. Jaroslav Moravčík, Ing. Tomáš Moravčík
 • Architektonické riešenie stavby: Ing. Tomáš Moravčík
 • Dodávateľ technológie FUNITELU: DOPPELMAYR
 • Dodávateľ systému zasnežovania: JOHNSON CONTROLS YORK neige
 • Stavebný dodávateľ: výberové konanie
 • Doba výstavby: 2011-2012

Urbanistické riešenie stavby

Základnou myšlienkou navrhovanej stavby je splnenie sna mnohých lyžiarov a turistov a to prepojenie lyžiarskych svahov Chopok sever – Chopok juh, kvalitným dopravným zariadením, vetru odolným systémom zo severnej strany Chopku FUNITELom. Výstavba FUNITELu zabezpečuje jednostranný prepoj CHOPKU zo severnej strany, na ktorý bude v krátkej dobe naväzovať výstavba kabínkovej lanovej dráhy KOSODREVINA - CHOPOK a tým dôjde k obojstrannému prepojeniu CHOPKU.

Údolná stanica FUNITELu na PRIEHYBE je navrhnutá v priestore, ktorý v budúcnosti umožní:

 • vybudovanie reštauračného zariadenia
 • vybudovanie vrcholovej stanice kabínkovej lanovej dráhy z LÚČOK na PRIEHYBU
tak, aby všetky zariadenia na PRIEHYBE boli komunikačne, prevádzkovo a logisticky správne navrhnuté.

Vrcholová stanica FUNITELu na CHOPKU je navrhnutá v priestore, ktorý v budúcnosti umožní:

 • vybudovanie reštauračného zariadenia /obnova rotundy/
 • vybudovanie vrcholovej stanice kabínkovej lanovej dráhy z KOSODREVINY na CHOPOK
tak, aby všetky zariadenia na CHOPKU boli komunikačne, prevádzkovo a logisticky správne navrhnuté.

Súčasťou stavby je rozšírenie systému zasnežovania o úseky ROVNÁ HOĽA – CHOPOK, CHOPOK – LUKOVÁ, traverz PRIEHYBA – ROVNÁ HOĽA a čiastočne traverz ROVNÁ HOĽA – LUKOVÁ.

Stavba rieši aj dobudovanie a vybudovanie potrebných inžinierskych sietí v lokalitách KOLIESKO, PRIEHYBA, LUKOVÁ, ROVNÁ HOĽA a CHOPOK. Jedná sa o inžinierske siete a rekonštrukciu a návrh nových objektov pre potreby energetiky a vodného hospodárstva.

Technické údaje FUNITELu

 • názov zariadenia: dvojlanový vetru odolný systém FUNITEL 24 – FUN /kabínková lanová dráha/
 • kapacita kabínky: 24 osôb
 • ťažná vetva: ľavá
 • poháňacia stanica: dole
 • napínacia stanica: dole
 • vratná stanica: hore
 • vodorovná dĺžka: 2023,20 m
 • prevýšenie: 655,00 m
 • priemerný sklon: 32,37 %
 • maximálny sklon lana: 50,24 %
 • šikmá dĺžka: 2129,76 m
 • dĺžka lana: 4409,52 m
 • priemer lana: 54 m
 • pevnosť v trhu: 2.309 kN
 • priemer poháňacieho kotúča: 4,40 m
 • priemer vratného kotúča: 4,40 m
 • rozchod lana na trati: 10,80 m
 • výkon motora trvalý: 1232 kW
 • výkon motora rozjazdový: 1566 kW
 • výška umiestnenia pohonu: 1351 m.n.m.
 • prepravná kapacita, ťažná vetva: 100 %
 • prepravná kapacita, vratná vetva: 100 %
 • dopravná rýchlosť: 7,00 m/s
 • prepravná kapacita po výstavbe: 1015 os/hod
 • prepravná kapacita maximálna: 2480 os/hod
 • počet závesov po výstavbe: 18 ks
 • počet závesov maximálny: 22 ks
 • rozostup závesov po výstavbe: 297,93 m
 • rozostup závesom pri max. počte závesov: 243,87 m
 • interval medzi závesmi po výstavbe: 42,56 s
 • interval medzi závesmi pri max. počte: 34,84 s
 • doba jazdy: 6,37 min.

Technické údaje zasnežovania

 • prepojenie traverz PRIEHYBA – ROVNÁ HOĽA: 900 m
 • ROVNÁ HOĽA – KONSKÝ GRÚŇ: 1350 m
 • KONSKÝ GRÚŇ – CHOPOK: 550 m
 • LUKOVÁ - KONSKÝ GRÚŇ: 550 m
 • traverz LUKOVÁ – ROVNÁ HOĽA: 200 m /z obidvoch strán po 100m/
 • spolu dĺžka zasnežovania: 3550 m
 • celkový počet šácht v trase: 54 ks /aj zasnežovacích tyčových diel/
 • počet meteostaníc: 15 ks
 • počet anemometrov: 5 ks
Súčasťou stavby v časti „zasnežovanie“ je vybudovanie novej čerpacej stanice a kompresorovne v lokalite ROVNÁ HOĽA.

Architektonické a stavebné riešenie stavby

Architektonický a stavebný návrh stavby previedol Ing. Tomáš Moravčík a to pre vlastné stanice FUNITELu na PRIEHYBE a na CHOPKU a pre komplexné riešenie lokalít na PRIEHYBE a CHOPKU pre dobudovanie uvedených lokalít. Na architektonické riešenie uvedených stavebných objektov bola prevedená architektonická súťaž za účasti autora víťarného návrhu a rakúskeho projektanta dipl. ing. Andreasa Grobnera. Z hľadiska architektonického a výtvarného riešenia sú dominujúcimi objektami stavby objekty údolnej stanice na PRIEHYBE a vrcholovej stanice na CHOPKU, ktorých tvar a rozmery vyplývajú z požiadavky dodávateľa technologického zariadenia a požiadavky na umiestnenie pracovníkov obsluhy uvedených zariadení.

Z hľadiska stavebných konštrukcií je návrh objektov staníc nasledovný:

 • podzemné podlažia sú navrhnuté monolitické železobetónové s kryštalickou hydroizoláciou
 • nadzemné podlažia sú navrhnuté z oceľovej nosnej konštrukcie pozinkovanej /zvislé i vodorovné prvky/, dvojitého zasklenia obvodových stien v kombinácii so sendvičovými panelmi /výplň PUR pena a minerálna vata/ v časti obvodových stien i zastrešení objektu
Materiálmi uvedených dominantných stavebných objektov sú:
 • pohľadový betón /steny objektov/
 • kameň /steny časti objektov/
 • oceľová pozinkovaná nosná konštrukcia
 • sendvičové panely /čiastočne výplň stien a strešný plášť/
 • sklená výplň fasády
V projekte pre stavebné povolenie sú vypracované dve odlišné farebné riešenia údolnej stanice FUNITELu na PRIEHYBE. Investor stavby sa rozhodol pre výber sivej farebnej alternatívy.

V objekte údolnej stanice sú na jednotlivých podlažiach navrhnuté nasledovné prevádzky a priestory:

 • podlažie 0,0 až -2,200: vstupné priestory do objektu, nástupný a výstupný priestor, garážovanie kabín, sociálnohygienické zariadenie pre verejnosť, ovládací velín s WC a umývadlom pre obsluhu, plošina na kontrolu závesov kabín, schodište
 • podlažie -4,900: zásobné nádrže požiarnej a pitnej vody s vodárňami, sociálnohygienické zariadenie pre obsluhu /núdzové ubytovanie/, sklady lanovky
 • podlažie – 8,200: šikmý pohon lanovky, ktorý klesá až na kótu – 15,000, trafostanica, VN a NN rozvodne, tyristorovňa, náhradný zdroj, schodište
V objekte vrcholovej stanice sú na jednotlivých podlažiach navrhnuté nasledovné prevádzky a priestory:
 • podlažie 0,0 až -2,580: vstupné priestory do objektu, nástupný a výstupný priestor, garážovanie kabín, ovládací velín s WC a umývadlom pre obsluhu, schodište
 • pod podlahou objektu: sú navrhnuté zásobné nádrže na pitnú a požiarnu vodu a vodárne na rozvod vody
 • podlažie -6,850: obsahuje trafostanicu s VN a NN rozvodňami, náhradný zdroj a sociálnohygienické zariadenie pre obsluhu /núdzové ubytovanie/
 • podlažie -7,900: je technologickým podlažím
Technické vybavenie obidvoch staníc FUNITELu bude nasledovné:
 • zdravotnetechnické inštalácie
 • umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a bleskozvody
 • el. vykurovanie a temperovanie
 • vzduchotechnické vybavenie
 • náhradný zdroj
 • protipožiarne zabezpečenie
 • elektropožiarna signalizácia

Záver

Záverom možno vysloviť spokojnosť so situáciou, že v Nízkych Tatrách a Vysokých Tatrách pôsobí investor, ktorý za posledné štyri roky investoval nemalé financie a snaží sa pozdvihnúť úroveň služieb na špičkovú európsku úroveň. Pre ilustráciu uvediem len niektoré stavby, ktorých sme sa projekčne zúčastnili, a ktoré sú už realizované:

Jasná:

 • 4-miestna sedačková lanová dráha Biela Púť
 • 8-miestna kabínková lanová dráha Grand – Brhliská
 • 6-miestna sedačková lanová dráha Záhradky –Priehyba
 • zasnežovanie Jelení Grúň
 • zasnežovanie Grand – Brhliská
 • zasnežovanie Turistická
 • čerpacia stanica a kompresorovňa pre zasnežovanie Biela Púť
 • APRES SKI Biela Púť, Záhradky
Vysoké Tatry:
 • pozemná lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok
 • 4-miestna sedačková lanová dráha Čučoriedky
 • 6-miestna sedačková lanová dráha T.Lomnica – ŠTART
 • APRES SKI Tatranská Lomnica
Pripravované akcie investora pre blízku budúcnosť:

Jasná:

 • lanová dráha FUNITEL, PRIEHYBA – CHOPOK /realizácia 2011-2012/
 • kabínková lanová dráha KOSODREVINA – CHOPOK
 • kabínková lanová dráha SRDIEČKO – KOSODREVINA
 • kabínková lanová dráha LÚČKY – PRIEHYBA
 • komplexné riešenie lokalít PRIEHYBA a CHOPOK
Vysoké Tatry:
 • 8-miestna sedačková lanová dráha BUKOVÁ HORA /realizácia 2011/
 • kabínková lanová dráha ŠTART – SKALNATÉ PLESO
 • kabínková lanová dráha BOTANICKÁ ZÁHRADA – ŠTART
 • sedačková lanová dráha SKALNATÉ PLESO – LOMNICKÉ SEDLO
Po vybudovaní uvedených stavieb a iných stavieb /hotely, reštauračné a ubytovacie služby, rozšírenie zasnežovania a iné doplnkové služby/, na ktorých sa podieľajú iní projektanti dôjde k naplnenie plánov investora a splneniu požiadaviek náročných klientov lyžiarskych a turistických stredísk.

Vizualizácie

Funitel - stanica Priehyba

/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/

Funitel - stanica Chopok

/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/

Stanica Priehyba - komplexné riešenie

/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/
/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/
/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/

Stanica Chopok - komplexné riešenie

/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/
/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/ /vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/
/vizualizácie: Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok/

Ďalšie informácie

Investor: Tatry mountain resorts, a.s., začiatok výstavby: jún 2011, spustenie do prevádzky: zima 2012/2013.

ČO BY VÁS MOHLO O NOVEJ LANOVKE ZAUJÍMAŤ:

 • umožní prevádzku aj pri vyšších rýchlostiach vetra až do 120 km/hod. (asi 33,3 m/s)
 • má 22 kabín pre 24 osôb
 • kabíny sú upevnené na 2 lanách a majú 2 pohony (vyššia bezpečnosť a odolnosť voči vetru)
 • realizácia projektu je rozdelená na 2 roky: V 1. roku sú plánované zemné práce so spodnou stavbou, zhotovenie objektov dolnej stanice na Priehybe, hornej stanice na Chopku, základy pre traťové podpery v trase, inžinierske siete a demontáž pôvodných staníc starých lanoviek na vrchole Chopku. V 2. roku sa zhotovia nadzemné konštrukcie a namontujú technológie lanovky.
VYBUDOVANÍM FUNITELU:
 • odstránime odstávky hornej časti strediska kvôli vetru
 • prepravná kapacita strediska dosiahne 30000 osôb /hod., tj. suverénne najviac na Slovensku
SÚČASŤOU PROJEKTU JE AJ:
 • VÝSTAVBA ZASNEŽOVANIA NA HORNOM ÚSEKU STREDISKA AŽ NA CHOPOK - dokončenie a spustenie už v zime 2011/2012
 • v budúcnosti vybudovanie moderných REŠTAURÁCIÍ ROTUNDA a PRIEHYBA

Sever a Juh Chopka budú opäť prepojené lanovkou

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (24. jún 2011) – Dlhoročné čakanie na lanovku, spájajúcu obe strany Chopka, sa skončilo. Rozhodol o tom stavebný úrad v Bratislave, ktorý dal minulý týždeň definitívne zelenú výstavbe pohodlnej 24-miestnej lanovky. Sen mnohých lyžiarov i turistov sa tak čoskoro zmení na realitu. Postará sa o to lanovkový systém Funitel, ktorý patrí k najmodernejším technológiám na svete. Manažment Tatry mountain resorts, a.s. vybral tento systém najmä vďaka tomu, že umožňuje jazdu lanovky pri rýchlosti vetra až do 120 km/hod.. Najveternejšie miesto Slovenska, takto bude garantovať prepravu počas celej sezóny.

Tatranci sa tak od zimnej sezóny 2012/13 budú môcť pýšiť ďalšou novinkou, ešte len 14 lanovkou tohto druhu na svete. Jej zaujímavosťou je upevnenie kabíny na dvoch lanách, čo okrem zvýšenej bezpečnosti, umožňuje prepravu vo veternom počasí. Cesta na vrchol povedie zo stanice Priehyba (výstupná stanica 6sedačkovej lanovky) a návštevníci Nízkych Tatier sa na vrchol Chopka dostanú za komfortných 6 a pol minúty.

Prepravná kapacita novej lanovky bude 2480 os./hod., každá z 22. kabín prekoná vzdialenosť viac ako 2000 metrov a zdolá prevýšenie 655 metrov. V porovnaní so sedačkovými lanovkami sa dopravná rýchlosť zvýši na 7 m/s. Po dobrých skúsenostiach pôjde opäť o nový model lanovky od špičkového výrobcu týchto zariadení, firmy Doppelmayr.

„Sen mnohých lyžiarov o pohodlnom prepojení severnej strany Chopka s južnou sme začali plniť vybudovaním prvého úseku Záhradky - Priehyba. Vďaka Funitelu eliminujeme závislosť od poveternostných podmienok. Odstávky hornej časti strediska kvôli vetru budú minulosťou a sprístupníme zjazdovky na Juhu bez obmedzení", povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.

Nezanedbateľný je aj fakt, že prepravná kapacita strediska po dobudovaní Funitelu bude atakovať rekordných 30 tisíc osôb za hodinu, teda suverénne najviac na Slovensku.

Dobrou správou najmä pre lyžiarov je skutočnosť, že už od budúcej zimnej sezóny spoločnosť TMR spustí zasnežovanie aj horného úseku strediska, ktorý bol dosiaľ jediný odkázaný na prírodný sneh. „Týmto sa zabezpečí dostatočná plocha zjazdoviek na pohodlnú a kvalitnú lyžovačku v tejto lokalite, obsluhovanej najmodernejšími lanovkami na Slovensku“, doplnil Hlavatý.

Lyžovačka v Jasnej tak už najbližšiu zimu dostane nový rozmer v podobe viac km zasnežovaných zjazdoviek a v zime 2012/13 Funitel zásadne zmení kvalitu prepravy poskytovanú strediskami na Slovensku. Už teraz sa je na čo tešiť.

Spracovala redakcia LANOVKY.sk z podkladov Ateliéru AAE, s.r.o. - Ing. Jaroslav Moravčík – autorizovaný stavebný inžinier, Ružomberok, Ing. Tomáš Moravčík, Ružomberok a Tatry mountain resorts, a.s.