23.07.2024

Eurofondy prinesú viac snehu

Sedem horských stredísk získalo podporu v rámci nového balíka eurofondov. Plánujú zmodernizovať zasnežovacie a odbavovacie systémy, tiež kúpiť nové pásové vozidlá.

Finančnú podporu získali strediská Donovaly, Krušetnica, Kubínska hoľa, Starý Smokovec – Jakubkova lúka, Ski Bachledova, Valčianska dolina a Veľká Rača.

Peniaze sa rozdeľovali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, na základe výzvy zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov (NFP) prevádzkovatelia stredísk podpísali v priebehu júna. Aktuálne prebiehajú verejné obstarávania.

Na základe toho, ako rýchlo prevádzkovatelia dokážu obstarávania úspešne uzavrieť, závisí termín realizácie projektov. Pokiaľ strediská výstavbu nestihnú pred zimnou sezónou 2014/2015, musia ju dokončiť najneskôr budúci rok.

Spolufinancovanie z verejných peňazí je na úrovni približne 50%.

Prehľad projektov

Donovaly
Investor: Goimpex Bratislava, a.s.
Celková výška projektu: 1 584 892,58 €, z toho NFP je 792 446,29 €
Predmet projektu: modernizácia zasnežovacieho systému (rekonštrukcia čerpacej stanice CS1, vybavenie odberných miest, riadiaci softvér, 4 delá Technoalpin T40 alebo ekvivalent, 4 delá Technoalpin TF10 alebo ekvivalent), SPV typu PistenBully 400 alebo ekvivalent, SPV typu PistenBully 600 W Polar alebo ekvivalent

Cieľom strediska je po modernizácii a automatizácii zasnežovacieho systému predĺžiť zimnú sezónu o 15 dní.

Veľká Rača
Investor: Snowparadise, a.s.
Celková výška projektu: 1 599 754,76 €, z toho NFP je 799 877,38 €
Predmet projektu: modernizácia zasnežovacieho systému (nízkotlaková čerpacia stanica 50 l/s, vysokotlaková čerpacia stanica 50 l/s, vybavenie odberných miest, riadiaci softvér, 20 tyčových diel a 4 ventilátorové delá), SPV s výkonom min. 270 kW, odbavovací systém (11 turniketov a 3 monitorovacie centrály), 4 trampolíny s výškou min. 7 metrov

Cieľom strediska je intenzifikovať zasnežovanie na 150 l/s, výstavba sa má sústrediť predovšetkým do oblastí Lalíky a Marguška. Pokiaľ nevzniknú problémy pri obstarávaní, výstavbu stihnú ešte tento rok, potvrdil pre Lanovky.sk majiteľ strediska Roman Weck.

Starý Smokovec – Jakubkova lúka
Investor: Tourist Garden, s.r.o.
Celková výška projektu: 1 532 700,00 €, z toho NFP je 766 350,00 €
Predmet projektu: 1 SPV s výkonom min. 360 kW, 1 SPV s výkonom min. 320 kW, odbavovací systém (2 pokladne, 4 turnikety), 10 ventilátorových diel

Spoločnosť Tourist Garden je novým vlastníkom strediska Starý Smokovec – Jakubkova lúka. Spoločníkmi Tourist Garden je Roman Weck, majiteľ strediska na Štrbskom Plese, Marcel Adamčík, riaditeľ strediska na Veľkej Rači a Martin Škubák.

Doplnené 11.07.2014: Podľa Romana Wecka je zámer súčasťou väčšieho pripravovaného projektu.

Doplnené 18.07.2014: Podľa Hospodárskych novín Tourist Garden pripravuje rozšírenie strediska na 13 kilometrov zjazdoviek, tiež výstavbu 3 nových lanoviek.

Kubínska hoľa
Investor: Orava Skipark, a.s.
Celková výška projektu: 305 204,04 €, z toho NFP je 152 602,02 €
Predmet projektu: odbavovací systém, 4 prístupové body WiFi, dobudovanie občerstvovacieho zariadenia

Krušetnica
Investor: Miroslav Florek
Celková výška projektu: 643 710,30 €, z toho NFP je 310 605,65 €
Predmet projektu: SPV v cene do 180 K €, príslušenstvo k SPV, 7 ventilátorových diel, 2 tyčové delá, softvér na automatizáciu diel, odbavovací systém, štvorkolka

Valčianska dolina
Investor: Yeti, s.r.o.
Celková výška projektu: 1 907 232,51 €, z toho NFP je 799 905,50 €
Predmet projektu: prestavba a obnova objektu Humno

Podpora bola pridelená aj stredisku Ski Bachledova, zatiaľ však nie je podpísaná zmluva o NFP.

Ski Bachledova (doplnené 23.07.2014)
Investor: Immobau, s.r.o.
Celková výška projektu: 1 579 914,17 €, z toho NFP je 789 957,08 €
Predmet projektu: lyžiarsky vlek Malá Franková, zasnežovací systém Malá Franková, terénne úpravy zjazdových tratí, detský park, nové zjazdové trate pre cyklistov

Cieľom investora je vybudovať nový areál Malá Franková ako tretí vstup do strediska, tiež rozšíriť ponuku poskytovaných služieb počas letnej sezóny vybudovaním detského parku a rozšírením Bike Parku o nové downhill trate.

Ďalšie schválené a zazmluvnené projekty v horských strediskách

Donovaly
Modernizácia hotela Šport Donovaly (Mountain Gate Suites & Spa, s.r.o., výdavky 1 357 755,00 €, z toho NFP je 678 877,50 €).

Jasná
Vybudovanie viacúčelového športoviska a obstaranie vnútorného vybavenia športoviska (Ice Ring, s.r.o., výdavky 264 907,26 €, z toho NFP je 132 453,63 €).
Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami, vytvorenie požičovne so športovými potrebami, vytvorenie relaxačno-oddychovej zóny (Slovakia Inn Jasná, s.r.o., výdavky 1 382 682,59 €, z toho NFP je 691 341,30 €).
Modernizácia hotela FIS Jasná (Ski Koliesko, s.r.o., výdavky 857 025,53 €, z toho NFP je 428 512,77 €).

Jezersko
Rekonštrukcia penziónu Ski Jezersko (Tatradom, s.r.o., výdavky 1 011 048,00 €, z toho NFP je 480 524,00 €).

Starý Smokovec
Výstavba parkovísk a priestorov pre ďalšie doplnkové služby (Tatramarket Poprad, s.r.o., výdavky 2 454 568,26 €, z toho NFP je 854 568,26 €).

Štrbské pleso
Rekonštrukcia a prístavba vyhliadky Monte Móry, technológia pre kaviareň a cukráreň a zakúpenie mobiliáru (Spektrum Real, s.r.o., výdavky 535 697,70 €, z toho NFP je 268 348,85 €).
Rozšírenie služieb hotela Borovica (A.V. PLUS, s.r.o., výdavky 1 598 494,21 €, z toho NFP je 799 247,11 €).

TIP: Zoznam všetkých zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy KaHR-31SP-1201. Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Projekty horských stredísk, ktoré neboli schválené

Martinské hole (ProSki, a.s.): zvýšenie konkurencieschopnosti Winter park Martinky - II
Hnilčík (SCM, s.r.o.): modernizácia SKI Centra Mraznica
Stará Myjava (Skiland, s.r.o.): modernizácia a optimalizácia prevádzkových zariadení strediska Skiland Stará Myjava
Ždiar – Strednica (Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s.): modernizácia lyžiarskeho strediska Skicentrum Strednica Ždiar
Ružomberok (Peber, s.r.o.): dobudovanie zjazdovky Žľabiny
Liptovský Ján – Javorovica (Športcentrum-Lipt.Ján,s.r.o.): modernizácia zasnežovania - Jánska Dolina - Javorovica
Oravice (EQA, s.r.o.): rozšírenie a modernizácia lyžiarskeho strediska Ski Oravice
Poráč Park (BBF elektro, s.r.o.): zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti rastom kvality a ponuky služieb
Oravská Lesná (Kora Slovakia, s.r.o.): rast konkurencieschopnosti strediska cestovného ruchu ORAVA SNOW
Ždiar – Strachan (Jaroslav Strachan - Penzion Strachan): Strachan Ski Centrum - automatizácia zasnežovania
Ski TMG Remata (Ski - TMG Remata, Stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o.): zvýšenie konkurencieschopnosti strediska Ski TMG Remata
Lysá (Besna, s.r.o.): Ski Drienica - zlepšuje služby pre lyžiarov

Matej Petőcz - lanovky.sk
10.07.2014, doplnené 11.07.2014, 18.07.2014 a 23.07.2014