23.07.2024

Na návšteve v strediskách: Vrátna

Vďaka februárovej nádielke prírodného snehu sa vo Vrátnej lyžovalo na všetkých upravovaných terénoch.

Napriek premenlivému počasiu v zimnej sezóne 2015/2016 bolo vďaka februárovej nádielke prírodného snehu možné vo Vrátnej otvoriť všetky upravované lyžiarske terény. Lyžovalo sa na Pasekách, Poludňovom Grúni aj Chlebe.

„Náročné bolo udržať prevádzku na lyžiarskom vleku na Poludňovom Grúni, nakoľko jeho stopa nie je technicky zasnežovaná,“ hovorí Petra Fujdiaková, hovorkyňa strediska. Najväčšiu návštevnosť zaznamenali ako tradične Paseky.

Mimo prevádzky naopak zostala v sezóne 2015/2016 lokalita Príslop. „Hlavným dôvodom bolo nevysporiadanie vzťahov k pozemkom,“ hovorí Matej Pechota, marketingový manažér areálu. Z rovnakého dôvodu sa už niekoľko rokov nelyžuje ani v lokalite Tížinka.

Bohatá história

Lyžiarske stredisko vo Vrátnej doline patrí medzi najstaršie na Slovensku. Už v druhej polovici 40. rokov sa započala výstavba sedačkovej lanovky na Chleb a lyžiarskeho závesového vleku na Pasekách.

Postupne sa areál rozšíril o ďalšie lyžiarske vleky na Pasekách, Grúni, Tížinke či Príslope. V rokoch 1980 až 1997 premávala tiež sedačková lanovka ku chate na Grúni.

V súčasnosti stredisko vlastní akciová spoločnosť Omnitrade, a to už od roku 1997. Členmi dozornej rady spoločnosti sú členovia rodiny Jána Smereka z Košíc, bývalého predsedu prípravného výboru kandidatúry Tatier na ZOH 2006, ktorý sa tiež angažoval pri výstavbe lyžiarskych stredísk Plejsy, Kavečany a Jahodná na východe Slovenska.

V období do roku 2008 investovala spoločnosť Omnitrade do rozvoja areálu 500 miliónov korún1 (17 miliónov eur), pričom realizovala hlavne výstavbu dvoch lanových dráh či technického zasnežovania.

Aktuálnym cieľom spoločnosti je sanovať dôsledky prírodnej kalamity z júla 2014, kedy intenzívne zrážky a odtrh horniny poškodili dolnú stanicu kabínkovej lanovky na Chleb ako aj ďalšiu infraštruktúru v údolí. „Primárnou úlohou je dostať všetky súčasti strediska do pôvodného stavu,“ hovorí Matej Pechota.

Veľké projekty

Plány na rozvoj cestovného ruchu v oblasti Vrátnej mali v minulosti rôzne podoby. Prvý projekt zo 40. rokov rátal aj s výstavbou dopravného zariadenia na Poludňový grúň (kóta 1459) a vodnej priehrady vo Vrátnej doline.

Neskôr v osemdesiatych rokoch sa uvažovalo o výstavbe lyžiarskej oblasti Chleb – juh. Štúdia spracovaná Športprojektou Žilina navrhla sústavu štyroch 2-sedačkových lanoviek z Trusalovej cez Zajacovú a Úplaz na Chleb tak, aby bolo možné lyžiarske prepojenie severných a južných svahov.

Spoločnosť Omnitrade v roku 2007 prezentovala návrh na výstavbu fixnej 4-sedačky ako náhradu za vlek H130 na Poludňovom Grúni. Zámer úspešne prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

1zdroj: Lavex info 1/2008

TIP: Matej Pechota: zápasíme s obnovou po kalamite (rozhovor)

--

Dátum návštevy v stredisku 14. februára 2016.

Fotogaléria z návštevy je k dispozícii pod článkom. Ešte viac fotiek z návštevy nájdete na sociálnej sieti Google+.

Matej Petőcz - lanovky.sk
26.05.2016

Na návšteve v strediskách
Matej Petőcz - LANOVKY.sk 2015-2023

V rokoch 2015-2023 sme navštívili na lyžiach všetky lyžiarske strediská s lanovkami na Slovensku, spolu ide o 31 horských stredísk v štyroch samosprávnych krajoch.