24.07.2024

Matej Pechota: zápasíme s obnovou po kalamite

Na naše otázky o aktuálnej situácii a ďalšom rozvoji strediska Vrátna odpovedal Matej Pechota, marketingový manažér areálu.

Prečo bola zrušená možnosť lyžovania v lokalite Príslop a je toto rozhodnutie definitívne?

Skutočnosť, že sme boli nútení zrušiť prevádzku na Príslope nás mrzí. No hlavným dôvodom bolo nevysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. S týmto problémom sme zápasili veľmi dlho. Tento rok sa nám nepodarilo nájsť rozumnú reč s majiteľmi pozemkov a preto bolo rozhodnutie jasné. Príslop je krásna lokalita na lyžovanie, či výlet. Turisti mali túto lokalitu radi, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať v budúcnosti, no nevylučujeme možnosť opätovnej prevádzky na Príslope.

Aké máte plány s objektom chaty Vrátna?

Chata Vrátna je už viac menej pojem vo Vrátnej. Veľmi nás ranilo, keď sme videli, ako dopadla po kalamite, ktorá nás postihla. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme boli schopní ju spustiť a opäť privítať turistov. Samozrejme, je to náročný proces. Či už s opravou, prípadnou rekonštrukciou alebo inými aktivitami, ktoré sú potrebné vykonať pred jej spustením. Plánujeme však rozšíriť služby, aby sme tak získali na atraktivite a turisti u nás našli to, čo hľadajú.

Uvažovali ste nad kúpou rozostavaného objektu VIP apartmány Vrátna, ktorý je v predaji za sumu 900-tisíc eur?

Investícia v tejto cenovej relácii je u nás bezpredmetná. Keby sme disponovali danou čiastkou, určite by sme investovali do lanových dráh alebo technológie na zasnežovanie, či služieb. Určite by sme našli priestor, kde investovať prostriedky, no VIP apartmány to nebudú.

Aké sú najbližšie plánované investície v stredisku?

Radi by sme povedali, že ideme investovať a inovovať, no stále zápasíme s obnovením mnohých vecí po kalamite. Sú to veci, ktoré ľudia ani nevnímajú, či už je to voda, kanalizácia, elektrina a iné. Primárnou úlohou je dostať všetky súčasti strediska do pôvodného stavu a následne budeme uvažovať o tom, do ktorej oblasti budeme investovať. No priznávame, že plány na investovanie neustále vypracúvame.

Zaoberali ste sa zámerom vybudovať nenáročnú modrú zjazdovku pri lanovke Paseky?

Modrá zjazdovka a teda zjazdovka s nízkou obtiažnosťou vo Vrátnej chýba, to je fakt. Zaoberali sme sa s možnou výstavbou modrej zjazdovky na Pasekách, no nie je to jednoduché. Terén na Pasekách je veľmi členitý a v málo miestach je sklon svahu 20%, čo zodpovedá požiadavkám na označenie zjazdovky modrou farbou. Predbežný náčrt, kade by mohla zjazdovka viesť, máme, no potom rátame s dlhým bojom s Národným parkom, stavebnými povoleniami a inými faktormi, ktoré taktiež vplývajú na inovovanie strediska. Zjazdovka s ľahkou obtiažnosťou je zatiaľ len pri vleku Leitner na Pasekách. Dúfame, že sa to čoskoro zmení.

Neuvažujete do budúcnosti prevádzkovať v zime skibus medzi lokalitami Paseky a Chleb, prípadne tieto lokality inak prepojiť?

Skibus v súčasnosti medzi lokalitami Paseky a Chleb prevádzkujeme. Je k dispozícii dvakrát denne. Zatiaľ neuvažujeme o rozšírení, respektíve zhustení prevádzky skibusu. Ideálne by bolo, keby sa nám podarilo prepojiť lokality Paseky a Chleb, prípadne aj Poludňový grúň, zjazdovkami či prepojovacími vlekmi. Máme veľa nápadov, ako by sa lokality dali prepojiť, no musíme brať do úvahy aj to, ktorý z plánov je skutočne reálny. Budúcnosť je otvorená a my pracujeme na tom, aby bola čo najlepšia pre stredisko, cestovný ruch v regióne, no hlavne aby si u nás prišli turisti na svoje.

TIP: Na návšteve v strediskách – Vrátna

Rozhovor bol autorizovaný.

Peter Brňák, Matej Petőcz - lanovky.sk
26.05.2016