24.05.2024

Prevádzka lanoviek

Z dôvodu príchodu orkánu Pit v piatok 3.2.2023 v popoludňajších hodinách /časť vyššie položených lanoviek/ a v sobotu 4.2.2023 počas celého dňa nebudú lanovky na celom Slovensku v prevádzke. Lyžovačku a aj výlet na hory si naplánujte až na nedeľu.
Lanovky.sk - Peter Brňák
2.2.2023