17.04.2024

Veľká Rača

Túto nedeľu sa opäť môžete tešiť na valentínske preteky párov v obrovskom slalome!

Ako sa môžem zúčastniť? Stačí sa registrovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky. V emaili je potrebné uviesť mená oboch pretekárov, ktorí vytvoria súťažný pár a taktiež dátumy narodenia pretekárov, nakoľko sa spočítava vek pretekárov, na základe čoho sú zaradení do jednej z kategórii.

Druh pretekov: Verejné preteky
Štartovné: 6€

Usporiadateľ: SKI TEAM Oščadnica x Snowparadise Veľká Rača Oščadnica

Kategórie:

Kategória číslo 1: súčet rokov do 30
Kategória číslo 2: súčet rokov 31 – 60
Kategória číslo 3: súčet rokov 61 a viac

Pretekári vytvoria mužsko-ženské (chlapčensko-dievčenské) dvojice a do vyhodnotenia sa berie súčet času dvojice.

Disciplína: Obrovský slalom
Trať: Košariská I
Štart: pri dolnej stanici BLV-2 (kotva)
Cieľ: Bufet Snežienka

Technické prevedenie : SKI TEAM Oščadnica

Prihlášky: Snowparadise Veľká Rača, Dedovka 40, 023 01 Oščadnica
email: office@snowparadise.sk, tel: +421 911 243 601
Termín prihlášok: do 11.2.2023, 17:00 hod.
Dodatočné prihlášky: 12.2.2020, 8:30 – 9:00 hod. v Zákazníckom centre v Dedovke.
snowparadise.sk
8.2.2023