17.04.2024

Časopisy ISR a Lavexinfo

ISR (Internationale Seilbahn-Rundschau, Medzinárodná lanovkárska revue)

Časopis ISR (Internationale Seilbahn-Rundschau, Medzinárodná lanovkárska revue) vychádza vo Viedni nepretržite od roku 1957. Zaoberá sa lanovou dopravou vrátane mestských a nákladných lanoviek, úpravou a údržbou zjazdoviek, horskou architektúrou, ochranou pred lavínami, pokladničnými systémami hostí stredísk, voľnočasovými zariadeniami, manažmentom životného prostredia, udržateľnosťou a ekológiou, letnou horskou turistikou okolo lanoviek, turistickými trendmi, marketingom a manažmentom horských stredísk, gastronómiou na horách, ekonomickou stránkou prevádzky horských stredísk, informáciami z veľtrhov a konferencií, digitálnou komunikáciou a ďalšími súvisiacimi témami.

ISR vychádza 6x ročne (vždy v nemčine a s prílohou v angličtine alebo vo francúzštine) a k tomu každoročne ďalších šesť tzv. špeciálov, zameraných na konkrétne krajiny alebo oblasť. Už desať rokov vychádza v anglickom jazyku tzv. „Špeciál piatich krajín / 5-country special“ (Česko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko), ktorý je distribuovaný na relevantné adresy práve len v uvedených krajinách. Vďaka dlhoročnej spolupráci nášho webu s redakciou ISR sa nám podarilo vo formáte PDF získať všetky doposiaľ vydané špeciály „ISR 5-country special“ až do roku 2023.

Ročník 2023: ISR 5-country special 2023

Ročník 2022: ISR 5-country special 2022

Ročník 2021: ISR 5-country special 2021

Ročník 2020: ISR 5-country special 2020

Ročník 2019: ISR 5-country special 2019

Ročník 2018: ISR 5-country special 2018

Ročník 2017: ISR 5-country special 2017

Ročník 2016: ISR 5-country special 2016

Ročník 2015: ISR 5-country special 2015

Ročník 2014: ISR 5-country special 2014

Ročník 2013: ISR 5-country special 2013

TIP: Oficiálna webstránka časopisu ISR

Časopis Lavexinfo

Časopis Lavexinfo vydával do roku 2019 LAVEX, Lanovky a vleky, Záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš. Portál LANOVKY.sk ponúka na stiahnutie všetky časopisy Lavexinfo od vydania 3/2005 až po posledné vydanie 2/2019 vo formáte PDF.

Ročník 2019: 1/2019, 2/2019

Ročník 2018: 1/2018, 2/2018, 3/2018

Ročník 2017: 1/2017, 2/2017, 3/2017

Ročník 2016: 1/2016, 2/2016, 3/2016

Ročník 2015: 1/2015, 2/2015, 3/2015

Ročník 2014: 1/2014, 2/2014, 3/2014

Ročník 2013: 1/2013, 2/2013, 3/2013

Ročník 2012: 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012

Ročník 2011: 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011

Ročník 2010: 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010

Ročník 2009: 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009

Ročník 2008: 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008

Ročník 2007: 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007

Ročník 2006: 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006

Ročník 2005: 3/2005, 4/2005

Aktualizácia: 13.9.2023

LANOVKY.sk